Kijken, proeven, denken. Over kunst, kritiek en filosofie

In samenwerking met De Bezige Bij

29mrt2019 17.00 - 18.30

Evenement

Wanneer we ons verhouden tot kunst wordt het kunstwerk vaak als een passief object voorgesteld waar we óver spreken, nadenken, reflecteren en discussiëren. Maar zo passief hoeft kunst helemaal niet te zijn. In dit programma vieren we de presentatie van ‘Kijken, proeven, denken’ van Thijs Lijster.

Thijs Lijster stelt tegenover het denken over kunst van de traditionele esthetica een denken dóór kunst. Zijn uitgangspunt is dat kunst ‘terugdenkt’: het kunstwerk is een vorm van denken, letterlijk een denkvorm of denkbeeld, een ding-dat-denkt. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor ons begrip van kunst, voor de praktijk van de kunstkritiek en voor de relatie tussen filosofie en kunst. In dit programma spreken we hierover met Thijs Lijster en Christiaan Weijts.

Ook voert Anoek Nuyens een stuk op uit de voorstelling 'Tenzij je een beter plan hebt', die ze samen met Rebekka de Wit maakte. Thijs Lijster schreef een essay in 'Kijken, proeven, denken' over deze voorstelling.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25