Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In de interdisciplinaire AUV-serie Alumni Talks staat dit keer de vraag waarom wetenschappelijke disciplines al dan niet slagen centraal. De organisatie van deze editie is in handen van de alumnikringen Andragologie en Sociologie. Naar aanleiding van de recente promotie van Maaike de Boois 'Discipline zonder discipline. De opkomst en ondergang van de andragologie 1950-1983' organiseren de alumnikringen Andragologie en Sociologie gezamenlijk deze bijeenkomst over het (niet) slagen van disciplines.

Detail Summary
Datum 27 maart 2019
Tijd 17:00 - 18:30
Locatie Spui 25
Ruimte Locatie
-

In de negentiende en twintigste eeuw is het systeem van moderne wetenschappelijke disciplines gevormd. Sommige disciplines zijn van meet af aan succesvol geweest (denk aan geologie, biologie, linguïstiek, sociologie, psychologie), andere echter zijn niet goed van de grond gekomen (parapsychologie, orgonomie, culturele entomologie, symmetrologie) of hebben slechts kort bestaan (andragologie, polemologie, frenologie). Waarom slaagt de ene discipline wel en de andere niet? Wetenschapshistorici begrijpen disciplinevorming allang niet meer als een rechtlijnig specialisatieproces. Ook is het ontoereikend gebleken om te stellen dat disciplines het niet redden omdat ze niet goed op de werkelijkheid zijn afgestemd. Om succes of falen van een discipline te verklaren moet per geval een complex van factoren worden ontrafeld. Tijdens deze Alumni Talks bekijken wij wat die bepalende factoren kunnen zijn. Door middel van twee case studies gaan we vervolgens na hoe ze met elkaar samenhangen.  

Over de sprekers

Bart Karstens is als postdoc verbonden aan de Vrije Universiteit en het Vossius Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis (Universiteit van Amsterdam). Hij doet onderzoek naar disciplinevorming (moderne tijd) en de interactie tussen wetenschappelijke disciplines. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de geschiedenis van de linguïstiek.  

Maaike de Boois is werkzaam als regiosecretaris bij Reclassering Nederland in de regio NoordWest. Daarvoor was zij werkzaam als senior adviseur kwaliteitszorg en als onderzoeker in het lectoraat Werken in een justitieel kader bij de Hogeschool Utrecht.   

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Spui 25

Ruimte Locatie

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam