De hoogste Circularitijd. Nederland in 2050 een circulaire economie?

In samenwerking met De Nationale DenkTank en Bureau Communicatie

19feb2019 20.00 - 21.30

Evenement

De Nederlandse samenleving staat voor een grote opgave; voor 2050 streeft de overheid naar een 100% circulaire economie, waarbinnen alle grondstoffen zo optimaal mogelijk worden gebruikt en afval niet meer bestaat. Om dit waar te maken moet er echter nog veel gebeuren. Volgens een onlangs gepubliceerd rapport van Circle Economy is onze economie voor nog maar 9% circulair. De Nationale DenkTank van 2018 richtte zich daarom ook op de vraag: Hoe versnellen we de transitie naar een circulaire economie in Nederland?

Gedurende vier maanden hebben twintig jonge academici met experts in circulair en to-be circulair Nederland gesproken. Zo hebben ze de grootste knelpunten in deze transitie geïdentificeerd en 10 oplossingen gevonden. Tijdens dit programma zullen de leden van de Denktank je in vogelvlucht meenemen in hun bevindingen.

Over de Nationale DenkTank

Stichting de Nationale DenkTank is opgericht vanuit het ideaal om een brug te slaan tussen de overheid, de wetenschap, het bedrijfsleven en de filantropie - met als doel de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen. Zij werkt vanuit de frisse blik van jonge denkers. Die zijn bij uitstek geschikt zijn om taaie maatschappelijke vraagstukken van concrete oplossingen te voorzien, een ander geluid te laten horen en praktische doorbraken te versnellen. Daartoe organiseert de Stichting sinds 2006 jaarlijks een Nationale DenkTank, waarin 20 masterstudenten en promovendi, samen met (ervarings-) experts uit het veld, hun tanden zetten in een maatschappelijk vraagstuk. In vier maanden tijd analyseren de deelnemers onder begeleiding van McKinsey&Company de grootste knelpunten en bedenken hier slimme en praktische oplossingen voor. Bovendien zoeken zij partijen die de oplossingen ook in praktijk kunnen brengen. Tegelijkertijd bouwt de Nationale DenkTank aan een stevig netwerk van alumni en partners die blijvend met elkaar samenwerken aan maatschappelijke vooruitgang. In 2019 buigt de Nationale DenkTank zich over het thema 'gezond opgroeien in een digitale samenleving'. Op 1 maart gaan de aanmeldingen open. Ook als je geinteresseerd ben de werkwijze van de Nationale DenkTank en een indruk te krijgen van wat we doen, ben je van harte welkom tijdens deze bijeenkomst.

Over de sprekers

Eveline Kantor is master student Industriële Ecologie en Sociale Psychologie in Leiden en Delft. Ze heeft de afgelopen 4 maanden deel genomen aan de Nationale DenkTank. Momenteel is ze bezig met het afronden van haar thesis waarin ze onderzoekt hoe organisaties binnen een circulaire economie samenwerken.

Kelly Streekstra is masterstudente Earth Sciences en Science Communication, en loopt nu stage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij het Klimaat en Communicatie team. Tijdens de Nationale Denktank heeft ze zich verdiept in de vraag: hoe kunnen we de Nederlander stimuleren tot circulair gedrag? 

Moderatie: Anne de Brouwer

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25