Waar was ik toen ik er niet was? De filosofie van persoon en identiteit

In samenwerking met Uitgeverij Vantilt

14jan2019 17.00 - 18.30

Evenement

Waar ben je als je onder narcose bent? Lig je gewoon op de operatietafel, tijdelijk buiten bewustzijn, of is de 'echte' jij daar helemaal niet bij? Om die vraag te beantwoorden, moet je weten wie je uiteindelijk bent: wie of wat is de 'echte' jij?

Veel mensen vinden psychologische kenmerken belangrijker voor hun identiteit dan lichamelijke eigenschappen - ze zijn eerder hun geest dan hun lichaam. In haar boek Waar was ik toen ik er niet was? laat Monica Meijsing zien waar zulke intuïties vandaan komen, maar ook dat ze niet juist zijn. Wij zijn uiteindelijk levende organismen - gevalsbeschrijvingen van mensen met ingrijpende neurologische beperkingen maken dat duidelijk -, maar juist organismen kunnen bewustzijn en zelfbewustzijn hebben. Of we ook personen zijn, hebben we niet zelf in de hand. Alleen als we worden opgenomen in een bestaande menselijke gemeenschap en zo in relatie bestaan tot anderen, kunnen we een persoon worden. 

Over de sprekers

Monica Meijsing (1954) studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is verbonden aan het departement filosofie van de Tilburg School of Humanities, Tilburg University. Haar onderzoek richt zich vooral op (zelf-)bewustzijn, persoonlijke identiteit en waarneming. Bij Uitgeverij Vantilt publiceerde ze Waar was ik toen ik er niet was?

Arthur Eaton studeerde filosofie en psychologie in Amsterdam en Londen. In  2017 promoveerde hij aan University College London (UCL) op de geschiedenis van de psychohistorie. Dit jaar is hij Martin van Amerongen-fellow bij weekblad De Groene Amsterdammer.

Diederik Burgersdijk (moderator) is classicus en schrijver en doceert literatuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn meest recente geredigeerde boek is Imagining Emperors in the Fourth Century AD; in maart 2018 verscheen zijn De Sluipwesp en de Leliën (Athenaeum, Polak & Van Gennep).

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25