The Kwee Family of Ciledug. Een Peranakan Chinese familiegeschiedenis opgetekend uit privé-archieven

In samenwerking met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

11dec2018 17.00 - 18.30

Evenement

De familie Kwee liet een rijk archief aan beelden en documenten na; de neerslag van de bewogen familiegeschiedenis van een Peranakan Chinese elite op Java in de eerste helft van de vorige eeuw. Hun overzeese netwerken en goede contacten brachten deze families, afstammelingen van Chinese immigranten naar Indonesië, tot aan het hoofd van fabrieksimperia en de salons van vorstenhuizen. Gedurende de Japanse bezetting en de Indonesische Revolutie moesten vele Peranakan Chinezen het land ontvluchten. Tijdens deze boekpresentatie laten onderzoekers van het NIOD zien, hoe fotoalbums en familiefilms van de Peranakan Chinese suikerelite een bijdrage leveren aan de geschiedschrijving van Nederlands-Indië in het algemeen en Java in het bijzonder.

In The Kwee family of Ciledug. Visualising the private life of the Peranakan Chinese sugar elite beschrijven NIOD-onderzoeker Peter Post en May Ling Thio aan de hand van een omvangrijke privécollectie foto’s en familiefilms de veranderende leefwereld van een rijke Peranakan Chinese familie, die eigenaar was van een suikerfabriek op Java. Peranakan Chinezen zijn afstammelingen van Chinezen die zich in de loop der tijden in Indonesië hebben gevestigd en geworteld. Het boek biedt een bijzondere kijk op het privéleven van een welgestelde elite in de periode 1900-1942: het belang van hun familienetwerken, de nauwe relaties met de Javaanse en Thaise vorstenhuizen, het leven van de moderne Peranakan Chinese vrouw, het dagelijks leven op een suikeronderneming en de lotgevallen tijdens het Japanse militaire bewind en de Indonesische Revolutie. Het unieke beeldmateriaal laat zien hoe ideeën over moderniteit hun wereldbeeld en de levensstijl beïnvloedden.

Over de sprekers

Peter Post is senior-onderzoeker bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Zijn onderzoek richt zich vooral op de historische betrekkingen tussen Japan en Zuidoost Azië en de rol van overzeese Chinese netwerken daarbinnen. Eerder publiceerde hij onder meer het bekroonde The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War (2010).

May Ling Thio heeft als geassocieerd onderzoeker bij het NIOD meegewerkt aan het Indonesian Chinese Programme. Op onderzoeksgebied gaat haar aandacht vooral uit naar meervoudige identiteits- en identificatieprocessen van (post-)koloniale migranten. Op dit moment doet zij een studie naar naoorlogse Surinaamse migranten op Curaçao.

Peter Keppy is senior-onderzoeker bij het NIOD. Hij publiceerde onder andere The politics of redress. War damage compensation and restitution in Indonesia and the Philippines, 1940-1957 (2010). Volgend jaar verschijnt zijn Tales of the Southeast Asian Jazz Age. Filipinos, Indonesians and Popular Culture, 1920-1936.

Nico de Klerk is sinds 2018 postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, in het project ‘Projecting knowledge’ over wetenschapscommunicatie met betrekking tot de projectielantaarn. Daarvoor leidde hij het onderzoeksproject over de auteur en filmmaker van reisverhalen Colin Ross bij het Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte u. Gesellschaft, Wenen. Tussen 1992 en 2012 was hij collectieonderzoeker en curator bij het toenmalige Nederlands Filmmuseum.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25