Wie is er bang voor wiskunde?

In samenwerking met Amsterdam University Press

13dec2018 20.00 - 21.30

Evenement

Wiskunde staat bekend als een moeilijke en abstracte wetenschap. Maar wiskunde is door mensen bedacht, en is al eeuwenlang onderdeel van onze cultuur. Dat menselijke aspect wordt vaak onderbelicht. Deze avond bespreekt de schoonheid en complexiteit van wiskunde, met verhalen over de mensen die zwoegden voor deze prachtige wetenschap. Inclusief tips hoe ook wij dat zonder angst kunnen doen

In Wie is er bang voor wiskunde? toont Gerardo Soto y Koelemeijer aan dat wiskunde een bloeiende en veelzijdige wetenschap is, met vele raakvlakken met andere disciplines. Hij illustreert dat wiskunde in de loop der eeuwen is veranderd, onder andere aan de hand van het wiskundig bewijs, en gaat op zoek naar de oorsprong van dat bewijs. Het blijkt dat grote wiskundigen ook moeite hadden om bepaalde concepten echt goed te begrijpen en dat men door samen te werken en voortbouwen op kennis van anderen vooruitgang boekt.

Voor mensen die ooit een angst voor wiskunde hebben ontwikkeld: geen paniek! Soto y Koelemeijer en wiskundige Han Peters erkennen deze problemen, en bieden perspectieven en advies om ze te overwinnen. Zelfs Terence Tao, die wel de Mozart of Math wordt genoemd, zegt dat hard werken belangrijker is dan talent. Deze avond wordt aan de hand van zijn levensverhaal en ervaringen uit de praktijk aangetoond hoe wiskundigen het menselijk denken blijvend beïnvloeden.

Over de sprekers

Gerardo Soto y Koelemeijer studeerde literatuurwetenschap en promoveerde in de wiskunde. Hij is postdoc onderzoeker bij het ICLON Leiden. In 2015 verscheen zijn boek Wiskundigen mogen niet huilen bij AUP. Hij schreef twee romans, Armelia (2006) en De gestolen kinderen (2013). Momenteel is hij docent wiskunde op een middelbare school.

Han Peters is docent en onderzoeker aan het Korteweg de Vries Instituut voor Wiskunde van de UvA. Zijn onderzoek richt zich op het langetermijngedrag van dynamische systemen, met name in meerdere complexe variabelen. In 2015 werd hij verkozen tot docent van het jaar.

Jeanine Daems is lerarenopleider wiskunde bij de Hogeschool Utrecht. Ze geeft onder meer cursussen over de geschiedenis van de wiskunde en de toepassing daarvan in het wiskundeonderwijs. Samen met Ionica Smeets schreef ze het boek Ik was altijd heel slecht in wiskunde (2011). 

Diederik Burgersdijk (moderator) is classicus, schrijver, docent literatuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en had een 6 voor wiskunde A op zijn eindexamen.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25