Update Taal

06nov2018 20.00 - 22.00

Evenement

Sinds 2011 organiseert de Alumnikring Taalwetenschap jaarlijks Update Taal. Twee taalwetenschappers van de UvA praten u bij over actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Dit jaar zijn dat: dr. Suzanne Aalberse en dr. Vadim Kimmelman.

In grote steden als Amsterdam worden veel talen gesproken. Door dat taalcontact kunnen talen veranderen. Voorzetsels hebben de neiging snel te veranderen in contactsituaties. Bij Amsterdam Centraal Station hing bijvoorbeeld een banner met de tekst ‘welcome in Amsterdam’ in plaats van het meer gebruikelijke ‘welcome to Amsterdam’ in het Engels. In dit programma buigt Suzanne Aalberse zich over de vraag welke delen van taal het gevoeligst zijn voor taalverandering door taalcontact en waarom. We zullen onder andere kijken naar taalcontact tussen talen die veel op elkaar lijken zoals het Nederlands en het Engels en taalcontact tussen talen die verder van elkaar af staan zoals contact tussen Chinees en het Nederlands.

Vadim Kimmelman stelt de vraag: Hoe bedenk je gebaren? Gebaren in gebarentalen lijken vaak op dingen die ze benoemen: een gebaar voor een boom lijkt op een boom, en een gebaar voor een kat op een kat. We zeggen dan dat gebaren iconisch zijn. Tegelijkertijd zijn er verschillen tussen verschillende gebarentalen, ook in iconische gebaren. Als een iconisch gebaar gecreëerd wordt, zijn er verschillende mogelijkheden en patronen die tot variatie leiden. In zijn lezing laat Kimmelman zien hoe je iconiciteit van gebaren systematisch kan bestuderen en wat voor patronen je dan kan vinden.

Inloop vanaf 19:30 uur.

Over de sprekers

Dr. Suzanne Aalberse is als assistant professor verbonden aan de capaciteitsgroep Nederlandse Taalkunde aan de UvA. Ze richt zich voornamelijk op taalcontact en taalverandering.

Dr. Vadim Kimmelman is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de capaciteitsgroep Taalwetenschap aan de UvA. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de grammatica van gebarentalen.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25