Troelstra’s Novembercoup

In samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en 'De Republikein, tijdschrift voor de betrokken burger'

14nov2018 20.00 - 21.30

Evenement

November 1918. Op het puin van de Eerste Wereldoorlog komt de ene na de andere monarchie ten val. Tsaar Nicolaas wordt op 17 juli met zijn gezin vermoord. Op 11 november eindigt het Oostenrijkse keizerrijk. Kaiser Wilhelm II vlucht naar Nederland. Zelfs in Zwitserland heerst de geest van de revolutie. En nu is ook Nederland aan de beurt.

In Rotterdam roept SDAP-leider P.J. Troelstra op maandag 9 november 1918 de revolutie uit. Maar enkele dagen later smoort de 'coup' van Troelstra tijdens een 'spontaan' huldeblijk aan de koninklijke familie op het Haagse Malieveld. In dit programma blikken we terug op de roerige 'Rode Week'van november 1918. Had Troelstra zich deerlijk vergist? Of was Nederland wel degelijk rijp voor de grote omwenteling? En hoe ging het sindsdien tussen socialisten en het koningshuis?

Aan het woord komen PvdA-ideoloog Arie van der Zwan, Troelstra-biograaf Piet Hagen, historicus Rob Hartmans, classicus Anton van Hooff, dichter-politicus Manuel Kneepkens en historica Simone Vermeeren. Moderatie: René Zwaap.

Over de sprekers

Arie van der Zwan (1935) is een Nederlands econoom, publicist, PvdA-prominent en voormalig hoogleraar en zakelijk bestuurder. Hij is een van de weinige denkers in de huidige sociaal-democratie die van mening is dat Troelstra zich in november 1918 helemaal niet had vergist.

Piet Hagen, auteur van de Troelstra-biografie Politicus uit hartstocht, was journalist bij dagblad Trouw, directeur van de School voor Journalistiek in Utrecht, hoofdredacteur van De Journalist en medewerker van NRC Handelsblad.

Historicus Rob Hartmans vertelt over zijn binnenkort te verschijnen boek De revolutie die niet doorging. Hij is historicus en schrijft o.m. voor het Historisch Nieuwsblad.

Classicus Anton van Hooff zet Troelstra's actie in het bredere perspectief van de ondergang van de grote Europese monarchieën. Anton van Hooff is classicus en auteur. Eerder dit jaar publiceerde hij 'Het Plakkaat van Verlatinge, de eerste onafhankelijkheidsverklaring', bij uitgeverij Omniboek. Hij is een vaste medewerker van 'De Republikein, tijdschrift voor de betrokken burger'

Dichter/politicus Manuel Kneepkens beziet Troelstra's Novembercoup vanuit Rotterdams perspectief, want de havenstad was uiteindelijk de brandhaard van de revolutie die Troelstra voor zich zag. Manuel Kneepkens is dichter, publicist, politicus en jurist-criminoloog. Tot 2006 was hij gemeenteraadslid in Rotterdam namens de mede door hem opgerichte Stadspartij. Hij levert regelmatig bijdragen aan 'De Republikein, tijdschrift voor de betrokken burger'.

Simone Vermeeren is voorzitter van de stichting Jonge Historici en publiceerde in de oktober-uitgave van Socialisme en Democratie van de Wiardi Beckmanstichting een artikel n.a.v. het 100-jarige jubileum van Troelstra's Novembercoup.

René Zwaap (moderator) is hoofdredacteur van 'De Republikein, tijdschrift voor de betrokken burger' en publiceert o.m. in De Groene Amsterdammer.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25