Proost op de wetenschap: Maakt diversiteit op de werkvloer toleranter?

09nov2018 17.00 - 18.00

Evenement

Staatssecretaris Van Ark richt, zo schreef zij deze zomer aan de Tweede Kamer, 'een programma in dat gericht is op een brede cultuurverandering ten aanzien van werving en selectie en de kracht van diversiteit op de werkvloer'. De meerwaarde van diversiteit op de werkvloer voor een organisatie is een veelbesproken en soms controversieel onderwerp. Wat minder aandacht krijgt is de invloed die diversiteit op het werk heeft op de voorkeur voor mensen van dezelfde etnische achtergrond of gender. Is die invloed er, en zo ja, wat verandert er op een diverse werkplek? Gaan werknemers verder kijken dan hun eigen categorie?

In haar proefschrift is Claartje Thijs voor het eerst in Nederland nagegaan hoe de etnische en gendersamenstelling van de werkvloer de voorkeur van mensen voor de eigen groep kleiner of groter maakt. Ze onderzocht de effecten van diversiteit aan de hand van ontslagvoorkeuren en de steun voor voorkeursbeleid bij de werving en selectie. Het onderzoek werd gedaan onder werknemers in Nederland, zowel werknemers van non-profitorganisaties als bedrijven, van kleine en grote organisaties. In haar lezing, die plaatsvindt een week na de week van de diversiteit, gaat Thijs in op de vraag wanneer diversiteit leidt tot meer tolerantie voor andere groepen – en wanneer niet.

Over de spreker

Claartje Thijs studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht, waar zij ook de onderzoeksmaster ‘sociology and social research’ voltooide. Momenteel is zij werkzaam als senior beleidsadviseur arbeidsmarktdiscriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast was zij de afgelopen jaren als buitenpromovendus verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies. Haar expertisegebieden zijn onder meer beloningsbeleid, werving en selectie, en discriminatie op de arbeidsmarkt.  

Proost op de wetenschap

De SPUI25-programmareeks ‘Proost op de wetenschap’ geeft promovendi en onlangs gepromoveerde onderzoekers een platform om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek. Jonge wetenschappers vertellen bij SPUI25 over zijn of haar recente onderzoek.

De lezingen beginnen om 17:00 uur en duren ongeveer een half uur, waarna uitgebreid de tijd is om vragen te stellen. Tijdens de inloop en ter afsluiting verzorgt SPUI25 een kleine borrel waarmee we proosten op de onderzoeker van de week, de wetenschap en de start van het weekend.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25