De verbeelding van de Romeinse keizers

29nov2018 20.00 - 21.30

Evenement

De macht van Romeinse keizers werd voor een belangrijk deel bepaald door de beeltenissen die van hun positie werden gecreëerd. In dit programma spreken we aan de hand van het boek ‘Imagining Emperors’ over hoe representatie de macht van keizers bepaalde en beïnvloedde.

Die beelden konden centraal zijn gestuurd, maar er werden ook beeltenissen verspreid van het Romeinse keizerschap zonder directe bemoeienis van het hof. En niet alleen van de keizer: ook mede- en tegenkeizers, of keizerlijke familieleden, waren constant onderhevig aan verschillende vormen van representatie. Bestudering van die veelheid aan beelden, of ze nu tekstueel of materieel zijn, levert een veel diffuser beeld op van het Romeins keizerschap dan vaak wordt getoond. In Imagining Emperors bestuderen redacteuren Diederik Burgersdijk en Alan Ross deze boeiende en opkomende thematiek, dat vanuit het theoretisch kader van imagology wordt benaderd. In dit programma spreken we hierover met nader bekend te maken experts.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25