De Urgenda-uitspraak: rechterlijk activisme of logische stap?

In samenwerking met Paul Scholten Centre for Jurisprudence en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

06nov2018 12.00 - 13.00

Evenement

Naar aanleiding van de Urgenda-uitspraak spreken we in dit programma over een ‘consternatie onder rechtsgeleerden’– over de rol van de rechter en politiek binnen de rechtsstaat.

Let op! Dit programma vindt plaats in de REC A2.09, op de tweede verdieping, Roeterseilandcampus, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam.

Deze uitspraak, waarin de staat werd verplicht meer te doen aan het reduceren van CO2-uitstoot, heeft flink wat stof doen opwaaien. Gaat de rechter hier niet te veel op de stoel van de wetgever zitten? Of is het slechts een logisch gevolg van de rechterlijke macht die de uitvoerende houdt aan bestaande internationale verplichtingen? Ook onder juristen zijn de meningen in twee kampen verdeeld. Wiebe Hommes schreef op 17 oktober jongstleden in de Volkskrant en is van mening dat het Hof, door te stellen dat de staat art. 2&8 EVRM schendt, erg creatief met het EVRM omgaat en feitelijk politiek bedrijft. Laura Burgers publiceerde (18 okt) haar antwoord in de Volkskrant. Ze stelt dat de critici van het Hof de privaatrechtelijke dimensie van de Urgenda-zaak over het hoofd zien en dat het Hof terecht stelt dat het overheidsbeleid ontoereikend is en daarmee mensenrechten schendt. 

Reden te meer dus om dieper in te gaan op deze problematiek. In dit programma praten we verder over de machtenscheiding in de Nederlandse democratische rechtsstaat en de implicaties van de Urgenda-uitspraak hiervoor.

Over de sprekers

Wiebe Hommes en Laura Burgers zijn promovendi aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25