Negende Jacob van Lenneplezing door Marita Mathijsen

In samenwerking met Werkgroep De Moderne Tijd en de Faculteit der Geesteswetenschappen

04okt2018 20.00 - 21.30

Evenement

Het einde van het lezen is niet nabij: het blijft onmisbaar voor wie zich vandaag wil informeren of ontspannen. Maar dat wil niet zeggen dat de lezer altijd dezelfde is gebleven. Marita Mathijsen gaat op zoek naar de negentiende-eeuwse lezer. Over recensies en boekenverkoop, over protestantse lectuur, censuur en pornografie weten we al veel, maar kunnen we ook achterhalen wat de lezer in die eeuw écht intrigeerde en bewoog?

Sinds Bernt Luger 37 jaar geleden de revolutionaire vraag stelde: "Wie las wat in de negentiende eeuw?", zijn de mogelijkheden om die vraag te beantwoorden enorm toegenomen: persoonlijke getuigenissen uit dagboeken en briefwisselingen zijn nu digitaal beschikbaar, net als krantenadvertenties voor boeken. Maar wat zeggen die precies? Multatuli klaagde erover dat er geen advertenties van Max Havelaar verschenen en toch kan zijn boek een van de invloedrijkste van de eeuw genoemd worden. Niet dat een lijst van invloedrijke boeken gemakkelijk valt samen te stellen. Moeten De brave Hendrik van Nicolaas Anslijn en De opkomst van de Nederlandsche Republiek van John Lothrop Motley er op komen? Of waren er misschien boekjes die in zeer kleine oplagen onder de toonbank verspreid werden en toch ook invloed hadden? Wat betekenden boeken voor de negentiende-eeuwer dan eigenlijk? Vanuit de Verlichting was hij gewend aan kennisvermeerderende boeken, maar in de negentiende eeuw heeft de roman wellicht andere lezers voortgebracht dan de spectatoriale geschriften en ontologische dichtbundels van de eeuw daarvoor. Met haar zoektocht verkent Marita Mathijsen ook nieuwe mogelijkheden voor de literatuurgeschiedenis; niet met waarde en originaliteit als uitgangspunten, maar wel met de lezer en zijn boeken centraal.

Over de sprekers

Marita Mathijsen is de biograaf van Jacob van Lennep. Jacob van Lennep: De bezielde schavuit staat dit jaar op de longlist van de Libris Geschiedenis Prijs en de shortlist van de Nederlandse Biografieprijs. De liefde voor het lezen en voor de negentiende eeuw heeft zij als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de UvA altijd uitgedragen. Dat blijkt uit De gemaskerde eeuw (2002) en Nederlandse literatuur in de Romantiek (2004) en uit haar werk als tekstbezorger (onder meer Jacob van Lenneps De zomer van 1823, samen met Geert Mak). De liefde voor het verleden stond centraal is Historiezucht (2013) en meerdere essaybundels.

De Jacob van Lenneplezing

De Jacob van Lenneplezing keert jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terug en wil de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw onder de publieke aandacht blijven brengen. Zij is in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25