Natuurbeheer in de Oostvaardersplassen

In samenwerking met FNWI

30okt2018 17.00 - 18.30

Evenement

Afgelopen winter is er grote discussie geweest rondom het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen. Hierbij liepen de emoties vaak hoog op. Hoe wordt er vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven gekeken naar de huidige situatie en de nieuwe beheerplannen? Een natuurbeheerder, theoretisch ecoloog en socioloog komen aan het woord en gaan met elkaar en het publiek in debat.

Een half jaar geleden kwam de commissie van Geel met een nieuw beheerplan voor de Oostvaardersplassen: het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen moet drastisch worden beperkt tot maximaal 1.500. Maar wat betekent dit voor het beheer van deze populaties? En zal dit een massale sterfte zoals afgelopen winter optrad in de toekomst voorkomen? Professor André de Roos benadert deze vraag vanuit een theoretisch ecologisch perspectief en gaat daarbij in op de onderliggende populatiedynamiek van de grote grazers.

Voor hoogleraar sociologie Bram Buscher en hoogleraar natuurbeheer Mathijs Schouten zijn de Oostvaardersplassen een mooi voorbeeld van veranderende mens-natuur relaties. Waarom spreekt de problematiek van de Oostvaardersplassen zoveel mensen aan? En heeft social media hierin ook nog een rol van betekenis?

Over de sprekers

André de Roos is hoogleraar theoretische ecologie en werkzaam aan het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamics van de Universiteit van Amsterdam. Binnen zijn werk kijkt de Roos met name naar de dynamiek van dierlijke populaties.

Bram Buscher is hoogleraar sociologie van ontwikkeling en verandering aan de Wageningen Universiteit.

Matthijs G.C. Schouten is buitengewoon hoogleraar natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit en tevens natuurfilosoof bij Staatsbosbeheer. Daarnaast is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork (Ierland).

Wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout zal deze avond optreden als moderator.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25