Een gezond gebit, alleen voor de rijken?

In samenwerking met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

29okt2018 20.00 - 21.30

Evenement

De mond is de poort naar het lichaam, ook als het gaat om gezondheid. De tandarts ziet vaak als eerste risico’s of ziektes. Toch krijgt de tandarts niet iedereen in zijn tandartsstoel: de periodieke controle wordt niet vergoed. Hoe maken we mondzorg toegankelijk voor iedereen in Nederland?

Onderzoek wijst steeds weer uit: tijdig en regelmatig tandartsbezoek bevordert het welzijn van het hele lichaam – maar dat moet je dan wel kunnen betalen. Een bezoekje aan de huisarts voor huiduitslag wordt gedekt door het basispakket; een bezoek aan de tandarts vanwege kiespijn niet. En dat terwijl voorkomen ook hier beter is dan genezen: patiëntenzorg kost de staat veel geld. Tandartsen en de Amsterdamse politiek gaan in debat over de wortels van verslechterende mondzorg, de hoge drempel van de tandarts, en mogelijke toekomstperspectieven.

Hoe houden we de tandarts laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen? En waarom zit de periodieke tandartscontrole niet in het basispakket van de verzekering? Hoe was dat in de tijd van het ziekenfonds? Moeten we frisdrank verbieden of zoals de VS ons leidingwater fluoridiseren? Over die vragen en meer discussiëren ACTA-decaan Albert Feilzer, hoogleraar paradontologie Bruno Loos en Jeroen Slot van de Gemeente Amsterdam.

Over de sprekers

Albert Feilzer is hoogleraar Tandheelkundige Materiaalwetenschappen en decaan van de ACTA.

Jeroen Slot is hoofd Onderzoek, Informatie en Statistiek van de Gemeente Amsterdam.

Bruno Loos is hoogleraar Paradontologie bij de ACTA.  

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25