Diagnosedrift: doet onze labelcultuur kinderen tekort?

In samenwerking met Amsterdam University Press

31okt2018 20.00 - 21.30

Evenement

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld, lezen we keer op keer. Toch zien we steeds meer kinderen waar ‘iets mee is’. Het aantal psychiatrische diagnosen onder kinderen blijft stijgen, maar ook labels als dyslexie of hoogbegaafdheid worden steeds vaker uitgedeeld. Waar komt deze explosie van etiketten vandaan? Wat is er met onze kinderen aan de hand? Of misschien liever: wat is er met óns aan de hand?

In haar boek Diagnosedrift onderzoekt journalist Sanne Bloemink de wereld achter de labels. Welke rol spelen ouders en opvoeders, school, psychiater, en overheid in de toenemende neiging om labels uit te delen? Bloemink, zelf moeder van drie kinderen, spreekt (pleeg)ouders, leraren, psychiaters en andere experts en komt erachter dat het versmallen van de grenzen van ‘normaliteit’ veel ernstiger gevolgen heeft dan meestal wordt aangenomen.

Tijdens dit programma zullen zij en socioloog Marjolijn Voogel in gesprek gaan met psychiaters, ouders én het publiek, over alternatieven voor de labelcultuur. Het is tijd voor een fundamenteel andere visie op opvoeding en onderwijs, waarbij we onze aandacht minder zullen moeten vestigen op de stoornis, de afwijking of het ‘etiket’. Wat is noodzakelijk om álle kinderen op hun eigen manier tot bloei te laten komen, en ze beter voor te bereiden op de uitdagingen van een steeds sneller veranderende wereld?

Over de sprekers

Sanne Bloemink is schrijver en journalist voor onder meer de Groene Amsterdammer. Eerder verschenen van haar hand: Hypermama (2008), Happy Me (2012) en Weten vraagt meer dan meten (2017, samen met Christien Brinkgreve en Eric Koenen).

Floor Scheepers is hoogleraar Innovatie in de GGZ en hoofd van de medische, onderwijs- en onderzoeksafdeling psychiatrie in het UMC Utrecht. Scheepers richt zich op het mogelijk maken van innovatie met als doel de psychiatrische zorg te verbeteren.

Trudy Dehue is emeritus hoogleraar Theorie en geschiedenis van de psychologie aan de Universiteit Groningen en schrijfster van onder meer De depressie-epidemie (2008) en Betere mensen (2014).

Bert Wienen is verbonden aan het lectoraat jeugd van Windesheim en heeft een achtergrond als psycholoog, onderwijskundige en bedrijfskundige. Hij doet promotieonderzoek naar de rol van diagnoses in de onderwijscontext. Naast zijn onderzoek werkt hij in de praktijk op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp.

Marnix Rombaut heeft drie tieners die hij, samen met zijn vrouw Claudia, zo veilig en optimistisch mogelijk door hun jeugd in Amsterdam probeert te loodsen. Daarnaast importeert Marnix natuurwijnen.

Marjolijn Voogel (moderator) is sociologe en uitgever bij AUP en heeft een bijzondere interesse voor onderwijs- en opvoedingszaken.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25