Overspannen democratie. Hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen

In samenwerking met Boom uitgevers

11jun2018 20.00 - 21.30

Evenement

Het boek ‘Overspannen democratie’ is aanleiding voor een discussie over de toekomst van de democratie. Met Gijs van Oenen, Tom van der Meer en Sarah de Lange.

In zijn boek Overspannen democratie stuit Gijs van Oenen op een opvallende paradox: democratie wordt niet bedreigd door mensen die tegen democratie zijn, maar juist door degenen die zeer enthousiast zijn over de democratie. Wij lijken nooit genoeg democratie te hebben.

Dit is een motor voor veel van de democratische onvrede die vandaag de dag door velen ervaren wordt. Maar de democratie is eigenlijk volledig gerealiseerd, zo stelt Van Oenen, en begint inmiddels vormen van slijtage te vertonen.

Hoe nu verder? Een discussie met auteur Gijs van Oenen en politicologen Sarah de Lange en Tom van der Meer, onder leiding van Chantal Bax.

Over de sprekers

Gijs van Oenen (1959) is universitair hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit. Eerder verscheen van zijn hand Nu even niet! (Van Gennep, 2011). Hij is een van de auteurs van Booms filosofiemethode Durf te denken!

Tom van der Meer (1980) is Hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Legitimiteit, Ongelijkheid en Burgerschap, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ook co-Directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) en Lokaal Kiezersonderzoek (LKO).

Sarah de Lange (1981) is bijzonder hoogleraar op de dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De Lange is lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 

Irena Rosenthal (moderator) is gepromoveerd filosofe en juriste en hoofd van de Law-sectie van de PPLE-opleiding aan de UvA.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25