Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Futuristische, technologische projecten als Tesla, the Venus Project en the Dutch Wind Wheel of Rotterdam lijken te domineren in het debat over klimaatverandering. Het voorkomen van de ecologische vernietiging van de aarde lijkt zo simpelweg een top-down kwestie van technologische innovatie. Maar lagere sociaaleconomische klassen dragen relatief zwaardere financiële lasten voor dergelijk beleid, zonder er van te profiteren. Hoe zit dit precies?

Detail Summary
Datum 5 juni 2018
Tijd 20:00 - 21:30
Locatie Spui 25
Ruimte Locatie
-

Tijdens dit programma gaan wij kritisch kijken naar het huidige klimaatdebat dat zich concentreert op technologische innovatie en dat apolitiek wordt gevoerd, terwijl het hier gaat om politieke keuzes. Inclusiviteit, sociaaleconomische ongelijkheid en andere systeemkritiek lijken nu nog afwezig te zijn in het debat en moeten op de kaart gezet worden voor een rechtvaardigere toekomst. Daarnaast zullen we specifiek kijken naar alternatieve, bottom-up initiatieven voor de huidige klimaatproblematiek.

Zullen technologische top-down oplossingen ons van de ondergang redden? Hoe effectief is het om de klimaatproblematiek van bovenaf aan te pakken? Is het ‘vergroenen’ van het huidige mondiaal kapitalistische systeem genoeg om de klimaatproblematiek aan te pakken? Hoe rechtvaardig en inclusief zal deze transitie zijn, mocht het überhaupt lukken om met slechts een eco-elite de transitie te maken binnen het huidige systeem? En vooral, voor wie zijn deze futuristische visies weggelegd?

In dit programma proberen wij bovenstaande vragen te beantwoorden met experts en onderzoeken we hoe wij kunnen werken aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Over de sprekers

De sprekers worden binnenkort bekend gemaakt.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Spui 25

Ruimte Locatie

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam