Bepalen onderbuikgevoelens jouw mening? Nationaal Onderzoek naar onderbuikgevoelens

In samenwerking met Bureau Communicatie

08mei2018 20.00 - 21.30

Evenement

Politici spelen graag in op onze emoties in de hoop ons aan te zetten tot actie. Hoe beïnvloeden emoties je politieke voorkeur? En sturen onze emoties ons hoofd aan als we bijvoorbeeld gaan stemmen of beslissingen moeten nemen? De eerste resultaten van het Groot Nationaal Onderzoek ‘OnderbuikNL’ met Gijs Schumacher en Bert Bakker.

Bij negatieve gevoelens zoals angst, verdriet en boosheid, trekken verschillende spieren in je gezicht samen, je hartslag verhoogt en je krijg zweterige handen. Vaak zonder dat je het zelf doorhebt. Bijvoorbeeld als je op tv een reportage ziet over vluchtelingenstromen, dierenmishandeling of hongersnood. We reageren al lichamelijk op beelden voordat we er zelf over hebben nagedacht of er woorden aan kunnen geven. Hier worden meningen dus al (fysiek) gevormd. Hoe sterk beïnvloeden die gevoelens onze rationele overwegingen, bijvoorbeeld in het stemhokje?

Door deze fysieke reacties vast te leggen tijdens het Nationaal Onderzoek, meten de onderzoekers deze emoties direct en hopen ze vervolgens te kunnen vaststellen hoe die ons politieke denken en gedrag bepalen.

Tijdens dit programma zullen de eerste resultaten gepresenteerd worden én is er ruimte voor het uitvoeren van het experiment. In hoeverre worden ook jouw ideeën bepaald door onderbuikgevoelens?

Over de sprekers

Gijs Schumacher (1982) is Universitair Docent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek gaat over politiek gedrag van kiezers en van elites. In het specifiek richt hij zich op partij organisaties, vertegenwoordiging, populisme, persoonlijkheid en emoties.

Bert Bakker (1985) is Universitair Docent Politieke Communicatie en journalistiek aan de Amsterdam School of Communication Research (UvA). Dit jaar is hij gastonderzoeker aan Temple University (USA).

Matthijs Rooduijn (1982) is politiek socioloog en werkt als universitair docent bij de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

De sprekers zijn ook directeuren van het Hot Politics Lab.

Jochem Kootstra (moderator) studeerde in 2017 af aan de master Social, Cultural Anthropology. Hij onderzoekt subject-object relaties in de laboratoria van engineers en verdiept zich in de intersectie van technologische ontwikkelingen en kunst. Jochem is redactielid van SPUI25 in Spe.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25