Stand van de Wetenschap: Interne geneeskunde

In samenwerking met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV)

15mei2018 20.00 - 21.30

Evenement

Stand van de Wetenschap brengt twee wetenschappers die hun vakgebied delen en een generatie schelen bij elkaar. Hoe heeft hun vak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Wat zijn de baanbrekende ontdekkingen en vernieuwende inzichten? Dit keer: interne geneeskunde.

De Amsterdamse internist Isidore Snapper (1889-1973) bepaalde tijdens het interbellum het gezicht van de interne geneeskunde in Nederland. Daarnaast introduceerde Snapper nieuwe disciplines als biochemie en radiologie in de klinische praktijk en vond hij het belangrijk dat dokters aan het ziekbed werden opgeleid door een ervaren leermeester. Nadat hij Nederland had verlaten, werkte Snapper in ziekenhuizen in Beijing en New York en is hij auteur van de standaardwerken Chinese Lessons to Western Medicine en Bedside Medicine.

In 2017 publiceerde internist Arie Berghout een biografie van Snapper: Heer en meester aan het ziekbed.

Internisten Arie Berghout en Gabor Linthorst gaan in gesprek over de ontwikkeling en huidige stand van zaken van de interne geneeskunde. Is er veel veranderd sinds de tijd van Snapper? Holisme, generalisme tegenover de groei van de deelspecialismen komen aan bod. Daarnaast gaan Berghout en Linthorst in op de vraag wat internisten vandaag de dag moeten weten over de geschiedenis van hun vak en wat bijvoorbeeld het begrip constitutie betekent voor het handelen van de huidige generatie artsen.

Over de sprekers

Arie Berghout (1947) studeerde Geneeskunde aan de UvA. Hij was werkzaam als internist (endocrinoloog) in het AMC en de Royal Victoria Infirmary in Newcastle-upon-Tyne (VK), en was directeur opleidingen in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.

Gabor Linthorst (1974) studeerde Interne geneeskunde aan de UvA. Hij is internist-endocrinoloog in het AMC en hoofd van Epicurus, de nieuwe bachelor Geneeskunde, die in 2016 aan de UvA is gestart.

Lenneke Hoedemaker (moderator) is freelance gespreksleider en producent van documentaires en studeerde Europese studies aan de UvA. 

Over Stand van de Wetenschap

Stand van de Wetenschap is een lezingenreeks die wordt aangeboden door de Amsterdamse Universiteits-Vereniging. Twee wetenschappers die hun vakgebied delen en een generatie schelen, houden ieder een minicollege en gaan vervolgens in gesprek. Hoe heeft hun vak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Hoe verschillen de onderzoeksmethodieken? Wat zijn de baanbrekende ontdekkingen? Wat zijn de vernieuwende inzichten?

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25