De actualiteit van het werk van Spinozalens-winnaar Jan Patočka

In samenwerking met de Stichting Internationale Spinozaprijs

16apr2018 20.00 - 21.30

Evenement

Patočka (1907-1977) wordt beschouwd als een van de belangrijkste Tsjechische filosofen, maar is in Nederland nog relatief onbekend. Hij was niet alleen een filosoof, maar ook een activist die stierf in gevangenschap na een urenlange ondervraging door de geheime dienst. Hij werd geëerd met de Spinozalens, reden om de actualiteit van zijn werk onder de loep te nemen.

For English, see below.

Tijdens dit programma zal Patočka uitgebreid geïntroduceerd worden aan zijn Nederlandse publiek door filosoof Dennis de Gruijter. Jacques Rupnik en Carlos Reijnen zullen, onder leiding van moderator Frank Vandenbroucke, in gesprek gaan over Patočka's werk en de actualiteit daarvan in de Europese crises van tegenwoordig. Welke antwoorden heeft Patočka op opkomend populisme, en de steeds scherper wordende tegenstelling tussen landen in Europa op verschillende snelheden – is er eigenlijk nog wel sprake van één Europa? En als belangrijkste vraag: wat is de belang en de kracht van nieuwe ideeën en denkers over Europa?

Vervolgens zal Anet Bleich spreken over het politieke effect en de invloed op het denken in de samenleving van de ontmoeting tussen de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Max Van der Stoel en Patočka op 1 maart 1977 in Praag.

Als afsluiter wordt de lesbrief, geschreven door Eddo Evink (RUG) over Patočka voor het voortgezet onderwijs aangekondigd. 

Voertaal: Engels.

Over de sprekers

Jacques Rupnik is onderzoeksdirecteur van het Centre de Recherches Internationales (CERI) aan Sciences Po, waar hij ook hoogleraar politieke wetenschappen is. Hij was uitvoerend directeur van de Internationale Commissie voor de Balkan tijdens de Balkancrisis, en stelde mede het ‘Kosovo Report’ op. Rupnik was verder adviseur van Václav Havel, voormalig president van de Tsjechische Republiek. Hij is momenteel lid van de wetenschappelijke raad van het Instituut voor Internationale Betrekkingen van Praag, het Instituut voor Historische Justitie en Verzoening in Den Haag en het Internationale Forum voor Democratie Studies in Washington.

Carlos Reijnen is universitair hoofddocent Oost-Europese studies aan de UvA en gespecialiseerd in Europese integratie en Centraal- en Oost-Europese geschiedenis en politiek. Zijn huidige onderzoeksinteresses zijn gericht op Oost-West-relaties in Europa en op de opbouw van Europese publieke ruimte(s). Eerdere projecten omvatten het Tsjechische stalinistische nationalisme en de Tsjechische perceptie van Europa en Europese integratie.

Anet Bleich is journalist en columnist. Ze studeerde politicologie aan de UvA en publiceerde zeer recent ‘De stille diplomaat’, de biografie over Max van der Stoel. Eurocommissaris Frans Timmermans nam het eerste exemplaar in ontvangst en vertelde erover bij Jinek. Van der Stoel kende Patočka persoonlijk. In 2008 promoveerde Bleich op de biografie van Joop den Uyl, de eerste biografie over de minister-president, die veel stof deed opwaaien. 

Dennis de Gruijter is filosoof, docent aan de Leo Vromanschool en de Mandeville Academy, en sinds 2017 stadsfilosoof van Gouda. Hij schreef het boek 'Solidariteit van de Schok: Europa volgens Jan Patočka' dat dit voorjaar verschijnt.

Frank Vandenbroucke (moderator)  is universiteitshoogleraar aan de UvA. Vandenbroucke was in België lid van het parlement en minister en later viceminister-president. Als universiteitshoogleraar richt hij zich op het bevorderen van onderzoek naar en debat over de maatschappelijke betekenis van de Europese Unie.

Over Jan Patočka

Patočka was de grondlegger van ‘Charta 77’, waarin de regering van Tsjechoslowakije werd opgeroepen om de door haar ondertekende Helsinki-akkoorden ook daadwerkelijk na te leven, en universele mensenrechten bindende rechtskracht te geven. Patočka was de grote inspiratiebron voor Václav Havel, lid van Charta 77 en de latere president van de Tsjechische Republiek.

Patočka staat aan de basis van de beweging die het communisme in Oost-Europa uiteindelijk heeft verdreven. De tandem Patočka-Havel was een cruciale wegbereider van de Europese hereniging na het einde van de Koude Oorlog - in idee, woord en daad.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

English summary

Patočka (1907-1977) is considered one of the most important Czech philosophers, but is relatively unknown in the Netherlands. He was not only a philosopher, but also an activist who died in prison after hours of interrogation by the secret service. Last year, he was honored with the Spinoza-lens. SPUI25 and the Internationale Spinozaprijs Foundation organise a public programme in his honor.

With:
-        Jacques Rupnik, Director of Research at the Centre de Recherches Internationale (CERI) at Sciences Po, France, and Professor of Political Science
-        Frank Vandenbroucke, University Professor at the University of Amsterdam
-        Carlos Reijnen, Associate Professor East European studies, UvA
-        Anet Bleich, biographer of Max van der Stoel
-        Dennis de Gruijter, philosopher

Frank Vandenbroucke will moderate the programme. Dennis de Gruijter will introduce Patočka to the audience. Jacques Rupnik and Carlos Reijnen will discuss Patočka's work and the relevance of his work for the European crises we find ourselves in today. What answers does Patočka have for issues like emerging populism, and the increasing differences between countries in a multispeed Europe? And the most important question: what is the importance of new ideas and thinkers about Europe?

Next, Anet Bleich will speak about the political effect and the influence on the thinking in society of the meeting between the Dutch Minister of Foreign Affairs Max Van der Stoel and Patočka on 1 March 1977 in Prague.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25