Proost op de wetenschap: Jongleren met media

De gevolgen van media multitasking op de ontwikkeling van jongeren

06apr2018 17.00 - 18.00

Evenement

Wat weten we eigenlijk over de gevolgen van media multitasking op de ontwikkeling van jongeren? Met name op het gebied van aandacht, schoolresultaten en slaap? Proost op de wetenschap met Winneke van der Schuur.

Door snelle technologische ontwikkelingen hebben we tegenwoordig de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen in de week media te gebruiken. Dit gaat gepaard met een sterke toename in media multitasking onder jongeren. Ze checken Facebook tijdens het maken van huiswerk en ze spelen online spelletjes tijdens een face-to-face gesprek met een vriend.

Ouders, leerkrachten en onderzoekers maken zich steeds vaker zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen van media multitasking op de ontwikkeling van jongeren. Winneke onderzocht in haar proefschrift de negatieve gevolgen van media multitasking op verschillende ontwikkelingsdomeinen, zoals aandacht, schoolprestaties en slaap.

Winneke heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongeren (11-15 jaar). Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de lange termijn effecten van media multitasking op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Bijvoorbeeld, kunnen jongeren die constant jongleren met media zich uiteindelijk nog wel concentreren op één taak? En, wat doet mediagebruik tijdens het maken van huiswerk met de rapportcijfers van de jongeren? Tijdens deze Proost op de Wetenschap zal Winneke deze vragen beantwoorden. 

-

Winneke van der Schuur

Over de spreker

Winneke van der Schuur is universitair docent gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op 22 februari 2018 verdedigde Winneke haar proefschrift 'Jongleren met media: de gevolgen van media multitasking op de ontwikkeling van adolescenten'. Haar promotieonderzoek is uitgevoerd bij de Amsterdam School of Communication Research en het Center for research on Children, Adolescents and the Media aan de Universiteit van Amsterdam.

Proost op de wetenschap

De SPUI25-programmareeks ‘Proost op de wetenschap’ geeft promovendi en onlangs gepromoveerde onderzoekers een platform om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek. Jonge wetenschappers vertellen bij SPUI25 over zijn of haar recente onderzoek.

De lezingen beginnen om 17:00 uur en duren ongeveer een half uur, waarna nog uitgebreid de tijd is om vragen te stellen. Ter afsluiting verzorgt SPUI25 een kleine borrel waarmee we proosten op de onderzoeker van de week, de wetenschap en de start van het weekend.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25