Oorlog in de collegebanken

In samenwerking met het NIOD

23apr2018 20.00 - 21.30

Evenement

De Soldaat van Oranje was niet de enige student die zich tegen de Duitse bezetting keerde. Hoe gingen hij en zijn medestrijders te werk? Het boek ‘Oorlog in de collegebanken’ van Jeroen Kemperman beschrijft de organisatie, werkwijze en drijfveren van het Nederlandse studentenverzet tijdens de Duitse bezetting, niet alleen binnen de universiteiten en hogescholen maar ook daarbuiten.

In de oorlog kreeg het hoger onderwijs te maken met ingrijpende maatregelen van de bezetter: uitsluiting van Joden; opheffing van studentenverenigingen; razzia’s en tewerkstelling in Duitsland. Het academische bestaan veranderde drastisch, waarbij niet alleen voor de professoren, maar ook voor de studenten veel op het spel stond. Zij reageerden op verschillende manieren op de telkens veranderende situatie: sommigen kwamen al snel in het verzet terecht, terwijl anderen zo lang mogelijk wilden blijven doorstuderen en daarvoor zelfs bereid waren een loyaliteitsverklaring te tekenen. Geen enkele student ontkwam uiteindelijk aan het maken van moeilijke keuzes.

Het boek vormt aanleiding om in een panel te praten over de houding van studenten in de turbulente periode 1940-1945. Maar er zal ook gereflecteerd worden op meer recente roerige perioden in het studentenleven, zoals de Maagdenhuisbezettingen. Hoe vertaal je gevoelens van onvrede en verontwaardiging in praktisch handelen?

Panelleden zijn Jeroen Kemperman, Frank van Vree, Nina Boelsums en Frank Futselaar. Frank van Vree, directeur van het NIOD, maakte de Maagdenhuisbezetting van 2015 van dichtbij mee als decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen. Nina Boelsums was een van de initiatiefnemer voor het referendum over de sleepwet. Frank Futselaar heeft als woordvoerder hoger onderwijs in de Tweede Kamer regelmatig te maken met onvrede van studenten over het onderwijsbeleid. Eveline Buchheim, onderzoeker bij het NIOD, leidt de paneldiscussie over studentenverzet toen en nu.

Het eerste exemplaar van het boek wordt uitgereikt aan E.H. Wellenstein, zoon van een van de hoofdpersonen uit het boek ‘Oorlog in de collegebanken’.

Over de sprekers

Jeroen Kemperman is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). Hij werkte mee aan Openstaande rekeningen (2015).

Nina Boelsums is activist, kunstenaar en student. Zo maakt zij zich in protestmarsen hard voor verschillende thema’s en is ze zelf actief in de privacy beweging. Als initiatiefnemer voor het referendum over de sleepwet probeert zij via klassieke instellingen invloed te krijgen op de bevoegdheden van inlichtingendiensten.

Frank van Vree is directeur van het NIOD. Daarvoor was hij o.a. decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen en hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit, fellow aan het NIAS en gastonderzoeker aan New York University.

Frank Futselaar is Tweede Kamerlid voor de SP. Hij studeerde geschiedenis aan de RUG. In deze periode was hij ook actief in de Groninger Studentenbond en de Landelijke Studentenvakbond. Futselaar is woordvoerder (hoger) onderwijs.

Eveline Buchheim is werkzaam bij het NIOD en doet onderzoek op het gebied van oorlog, dekolonisatie en gender. Zij is daarnaast o.a betrokken bij het project Getuigen &Tijdgenoten van het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25