Euroscepsis en de toekomst van Europa

In samenwerking met de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen

05apr2018 17.30 - 19.00

Evenement

De Europese Unie is vandaag de dag geen vanzelfsprekendheid meer. De Euro- en vluchtingencrises, Brexit en de Artikel-7-procedure tegen Polen hebben een gebrek aan eensgezindheid zichtbaar gemaakt. Hoe nu verder met het Europese project? Met Catherine de Vries, Marjolein Meier, Claes de Vreese, Simon Kuper en Armen Hakhverdian.

Tijdens deze discussiebijeenkomst wordt deze vraag behandeld, mede naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Euroscepticism and the Future of European Integration’ (Oxford University Press 2018) van Catherine de Vries.

Over de sprekers

Catherine E. de Vries is professor politiek gedrag en Europese politiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze zal Euroscepsis onder de bevolking bespreken met behulp van de onderzoeksbevindingen van haar boek Euroscepticism and the Future of European Integration (Oxford University Press 2018).

Marjolein Meier is partijvoorzitter GroenLinks. Zij belicht Euroscepsis binnen de Nederlandse politiek.

Claes de Vreese is professor politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, hij bespreekt Euroscepsis en de rol van de media.

Simon Kuper, columist van de Financial Times, bespreekt wat Brexit en de hervormingsplannen van president Macron kunnen betekenen voor de toekomst van het Europese project.

Armen Hakhverdian (moderator) is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en mede-oprichter van het blog stukroodvlees.nl.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25