De ‘robotrechter’ van e-Court: een goede of slechte zaak?

In samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

22mrt2018 17.00 - 18.30

Evenement

Wie zijn/haar zorgpremies niet op tijd betaalt, liep tot voor kort het risico om gedaagd te worden voor de ‘robotrechter’ van e-Court. Vrijwel alle zorgverzekeraars maakten gebruik van deze vorm van private rechtspraak, omdat het snel en goedkoop is. Sinds begin februari ligt e-Court stil, na kritisch onderzoek van Nieuwsuur en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. Is dat een goede of een slechte zaak?

Voorstanders van e-Court waarschuwen schuldenaren voor hogere kosten als gevolg van de behandelstop. Critici twijfelen of de ‘robotrechter’ wel voldoende rechtsbescherming biedt: volgens hen is e-Court een ‘groot en niet transparant zwart gat’. Wat valt er vanuit rechtstatelijk oogpunt over de ‘robotrechter’ te zeggen? Hoe eerlijk is e-Court? En wat betekent het om veroordeeld te worden door een algoritme? Is dit de toekomst van de rechtspraak in Nederland? Over deze vragen gaan wij graag met u in debat. Samen met de sprekers zullen wij de voordelen en de gevaren van ‘robotrechtspraak’ doorlichten.

Let op! Dit programma vindt plaats in de REC A, derde verdieping, Mootcourt room,
Roeterseilandcampus Building A Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam

Over de sprekers

Ruth de Bock is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij geeft onder andere verdiepingscolleges Burgerlijk procesrecht. In haar oratie pleitte zij ervoor dat de civiele rechter niet ontlast, maar juist meer belast moet worden om het recht toegankelijk te maken voor de burger. 

Tim Staal is onderzoeksjournalist bij platform Investico en één van de auteurs van het artikel ‘Vonnis te koop’ in De Groene Amsterdammer (17 januari 2018). Voor Investico richt hij zich op de financiële sector en de schuldenindustrie.

Marco Loos is hoogleraar Europees consumentenrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft meerdere publicaties over geschillenbeslechting in consumentenzaken op zijn naam staan en is daarnaast lid geweest van diverse geschillencommissies voor consumentenklachten.

Evert Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich onder meer bezig met de digitalisering van het recht en is directeur van de UvA-vennootschap Arbeidsmarktresearch BV, die digitale tools ontwikkelt als hulpmiddel bij ontslag.

Anna van Duin (moderator) doet promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar het recht op effectieve rechtsbescherming en de rol van de civiele rechter in het kader van het Europees consumentenrecht.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25