Stand van de Wetenschap ‘Joodse studies’

In samenwerking met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging

21feb2018 20.00 - 21.30

Evenement

De bestudering van het Joodse boek is aan een opmars bezig. Aan de UvA is een bijzondere leerstoel Geschiedenis van het Joodse boek ingesteld, en de, bij de Bijzondere Collecties ondergebrachte, Bibliotheca Rosenthaliana, wordt veelvuldig geraadpleegd. Tijd voor een spoedcursus Joodse studies met Emile Schrijver en Rachel Cilia Werdmölder. In samenwerking met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging en het Amsterdams Universiteitsfonds.

Emile Schrijver, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Joodse boek, en Rachel Cilia Werdmölder, curator van de Bibliotheca Rosenthaliana, gaan in gesprek over de populaire onderzoeksgebieden binnen de Joodse studies. Ze bespreken onder meer de terugkeer naar primaire bronnen, herkomstonderzoek, en de invloed en het belang van de digitalisering van bronnen op deze onderzoeksgebieden. Ook geven ze een overzicht van de digitaliseringsproblemen die je tegenkomt als bronnen in een Semitische taal zijn, en hoe die worden aangepakt.

Over de sprekers

Emile Schrijver is algemeen directeur van het Joods Historisch Museum (JHM) en het Joods Cultureel Kwartier (JCK).Daarnaast bekleedt hij de bijzondere leerstoel De Geschiedenis van het Joodse Boek, ondergebracht bij het Amsterdams Universiteitsfonds. Schrijver was hiervoor onder meer onderzoeker aan de UvA, conservator ad-interim van Ets Haim, de oudste nog functionerende joodse bibliotheek in Nederland in de Portugese Synagoge in Amsterdam. Tussen 1996 en 2004 was Schrijver directeur van het Mennasseh ben Israel Instituut voor joodse sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische studies. Van 2003 tot 2015 was hij consevator van de Bibliotheca Rosenthaliana.

Rachel Cilia Werdmölder is junior-conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana, deze collectie herbergt het overgrote deel van de collecties van de universiteitsbibliotheek op het terrein van de Joodse cultuur en geschiedenis. Haar BA Classical Hebrew behaalde ze aan de University of Malta, en aan de University of Oxford rondde ze haar MA Jewish Studies af

Moderator: Lenneke Hoedemaker is freelance gespreksleider en theatermaker en alumnus Europese studies aan de UvA.

Over Stand van de Wetenschap

Stand van de Wetenschap is een lezingenreeks die wordt aangeboden door de Amsterdamse Universiteits-Vereniging. Twee wetenschappers die hun vakgebied delen en een generatie schelen, houden ieder een minicollege en gaan vervolgens in gesprek. Hoe heeft hun vak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Hoe verschillen de onderzoeksmethodieken? Wat zijn de baanbrekende ontdekkingen? Wat zijn de vernieuwende inzichten?

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25