Slavernij in de 18e-eeuwse kunsten

Werkgroep achttiende eeuw

18jan2018 20.00 - 21.30

Evenement

Wat hebben een toneelstuk uit 1796, een tentoonstelling in het Rijksmuseum in 2020 en een avond in SPUI25 op 18 januari 2018 met elkaar gemeen? Ze gaan alle drie over de verbeelding van slavernij in de achttiende eeuw. Een gevarieerd programma met korte lezingen, een gesprek, toneelspel en een column.

Update programma: Met enige aanpassingen aan het programma zal dit programma doorgaan. Helaas zullen Valika Smeulders en Lieke van Deinsen niet aanwezig kunnen zijn. Eveline Sint Nicolaas, Sarah Adams en Djoeke van Netten zullen wel aanwezig zijn. Ook voor de toneelgroep wordt op dit moment geprobeerd hun optreden toch mogelijk te maken. Onze zaal is vanaf 19.00 open en u bent van harte welkom. We kijken ook met dit weer uit naar uw komst.

Slavernij werd in de achttiende eeuw steeds meer een thema in Europa, ook in de ‘schone’ kunsten. Onder invloed van verlichte ideeën als tolerantie en mensenrechten, werd slavernij in onder andere schilderijen, prenten en op het toneel gethematiseerd en – soms – kritisch beschouwd. Hoe werd slavernij verbeeld en welke boodschappen werden er via de kunsten over de kwestie uitgedragen? Op deze avond belichten we de omgang met slavernij in de achttiende-eeuwse kunsten. Eveline Sint Nicolaas opent de avond met een lezing over haar aankomende boek Ketens en Banden. Suriname en Nederland sinds 1600 en blikt vooruit op de geplande slavernij-tentoonstelling in het Rijksmuseum in 2020. Ze zal vervolgens worden geïnterviewd door Valika Smeulders. In het tweede deel van het programma vertelt Sarah Adams over haar onderzoek naar achttiende-eeuws slavernijtoneel. Vervolgens worden enkele scenes uit het toneelstuk De Negers uit 1796 opgevoerd. De avond besluit met een column van Mark Ponte.

Over de sprekers

Lieke van Deinsen (Rijksmuseum) (moderator) is bestuurslid van de Werkgroep 18e Eeuw en promoveerde recentelijk op een studie naar canonvorming van de Nederlandse literatuur in de achttiende eeuw.

Djoeke van Netten (Universiteit van Amsterdam) (moderator) doet onderzoek naar kennisverspreiding en geheimhouding in de vroegmoderne tijd en is gids en gastconservator in Het Scheepvaartmuseum. 

Eveline Sint Nicolaas (Rijksmuseum) is conservator bij de afdeling Geschiedenis en houdt zich onder andere bezig met de historische betrekkingen met Suriname, Brazilië en het Caribisch gebied.

Valika Smeulders (Rijksmuseum) is gespecialiseerd in cultureel erfgoed, diversiteit en het koloniale verleden. Zij werkt bij het Rijksmuseum aan de tentoonstelling over slavernij. Voor het KITLV bestudeert zij de diaspora van Aruba, Bonaire en Curaçao, koninkrijksbanden en nieuwe definities van erfgoed.

Sarah Adams (Universiteit Gent) is als promovenda verbonden aan de universiteit Gent waar zij werkt aan het project Slavery on Scene. Hierin bestudeert zij de representatie van slavernij op het Nederlands toneel tussen 1775 en 1825.

Theatergroep SNEU is een Utrechts amateurtoneelgezelschap, opgericht in 2016. SNEU richt zich op het maken van prikkelende voorstellingen voor een breed publiek.

Mark Ponte (Stadsarchief Amsterdam) is historicus. Naast zijn werk bij het archief doet hij onderzoek naar vrije en onvrije Afrikanen in zeventiende-eeuws Amsterdam en naar de betrokkenheid van Amsterdammers bij slavenhandel en slavernij.

Jörgen Tjon A Fong is regisseur, schrijver, curator en oprichter van de theatergroep Urban Myth. Voor het Amsterdam Museum ontwikkelde hij het tentoonstellingsconcept voor de expositie Ferdinand Bol en Govert Flinck, Rembrandts Meesterleerlingen.

-

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25