Revolutie en het recht: tribunalen

In samenwerking met Faculteit der Rechtsgeleerheid

04dec2017 17.00 - 18.30

Evenement

Internationale tribunalen en strafhoven werden lange tijd gezien als cruciale instrumenten in een stabiele wereldorde, waarin mensenrechten en vrede gewaarborgd kunnen blijven. Wat kunnen ze precies betekenen voor oorlogsslachtoffers? En maken de strafhoven hun verwachtingen wel waar?

Het idee om deze tribunalen op te richten stond al op de agenda op de Haagse vredesconferentie van 1899. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd dit ook - op ad hoc basis - realiteit. Van Neurenberg en Tokio vlak na de Tweede Wereldoorlog, tot de hoven die werden opgericht naar aanleiding van de gruwelen in Joegoslavië en Rwanda. De oprichting van het Permanente Internationaal Strafhof in Den Haag lijkt de voorlopige sluitsteen van deze ontwikkeling. Maken tribunalen als deze hun verwachtingen waar? Of zijn zij in de praktijk een zogenaamde 'lame duck', instituten die de slagkracht en de erkenning missen om goed te kunnen functioneren in de geopolitieke realiteit van de 21ste eeuw? En wat hebben slachtoffers van oorlogsmisdaden nou precies aan deze tribunalen?

Over de sprekers

Victor Broers (moderator) is publiek denker, spreker en schrijver. Hij studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en verdiepte zich in  economie aan de London School of Economics. Hij schreef boeken over de kredietcrisis en Thomas Piketty.

Liesbeth Zegveld (1970) promoveerde in 2000 cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ontving voor haar dissertatie diverse prijzen. In 2000 werd zij in Amsterdam beëdigd als advocaat waar zij ging werken bij het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers. Sinds 2005 is zij partner bij dit kantoor. Als hoofd van de sectie internationaal recht heeft zij gewerkt aan een groot aantal zaken, met de focus op oorlogsslachtoffers over de hele wereld. Zo stond zij met succes slachtoffers van Srebrenica bij, alsook weduwen uit Indonesië wier echtgenoten zijn geëxecuteerd tijdens de postkoloniale oorlog, en slachtoffers van chemische wapenaanvallen in Irak en Iran. Op dit moment werkt ze voor slachtoffers in Palestina, Afghanistan en de nabestaanden van de treinkaping bij De Punt in 1977. Van 2006 tot 2013 was zij hoogleraar internationaal humanitair recht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2013 is zij hoogleraar War Reparations aan de Universiteit van Amsterdam waar zij directeur is van het War Reparations Centre. In 2016 werd Liesbeth Zegveld gekozen als Meest Gewaardeerde Advocaat van het jaar.

Nevenka Tromp is sinds 1992 werkzaam bij het departement van Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1992 tot 2002 onderzocht ze verbonden aan het  Nederlandse Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) de gebeurtenissen in Srebrenica. Van 2000 tot 2012 werkte ze als onderzoeker bij het Leadership Research Team van het kantoor van justitie van de International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). Hier deed ze onderzoek naar de geschiedenis en politiek van het veroordelingsproces van Slobodan Milošević. Daarnaast heeft ze ook gewerkt aan andere zaken, zoals die van Radovan Karadžić. Tromp is in het voorjaar van 2015 gepromoveerd bij het NIOD aan de UvA. Haar meest recente publicatie is Prosecuting Slobodan Milošević: The Unfinished Trial, (Routledge Publishers: 2016)   

Tjitske Lingsma is freelance journalist en auteur. Ze schrijft over ‘international justice’ voor De Groene Amsterdammer, Wordt Vervolgd en International Justice Tribune. Haar boek ‘All Rise’ over het Internationaal Strafhof, verscheen in 2014 in het Nederlands en najaar 2017 in het Engels. Eerder publiceerde ze ‘Het Verdriet van Ambon.’ (Indertijd deed ze verslag van de onafhankelijkheidsstrijd in Oost-Timor en de burgeroorlog op de Molukken.)

 

 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25