Een avond met Bruno Latour: Het nieuwe klimaatregime

In samenwerking met Octavo publicaties, Institut Français des Pays-Bas, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Faculteit Geesteswetenschappen en ASCA

27nov2017 20.00 - 21.30

Evenement

Bij het verschijnen van zijn nieuwe boek ‘Oog in oog met Gaia’, een avond met, en over, Bruno Latour.

For English, please see below.

In zijn nieuwe boek Oog in oog met Gaia stelt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en laten. Volgens hem zijn we toegetreden tot het drama van de geogeschiedenis, het tijdvak van het antropoceen. In dat tijdvak dringen de ecologische gevolgen van het menselijk handelen zich hardhandig op de voorgrond. We meenden dat er vrede heerste, maar we zijn in oorlog.  

De ecologische mutatie die zich voltrekt, betitelt Latour als het ‘Nieuwe Klimaatregime’. De oude natuur wijkt voor een wezen in beweging, waarin menselijke activiteit en de natuurlijke wereld talloze onverwachte verbindingen aangaan: Gaia. Oog in oog met Gaia legt de basis voor de politisering van de ecologie – voor onze terugkeer op Aarde.

Latour zal een inleiding houden over zijn nieuwe boek. Daarna volgt een debat onder leiding van Huub Dijstelbloem met Willem Schinkel, Marli Huijer en Klaas van Egmond. Architect Dirk Sijmons verzorgt een intermezzo. 

De livestream in tijdens de avond hier te volgen. 

Over de sprekers

Bruno Latour is een Franse wetenschapsantropoloog en filosoof. Hij is als hoogleraar verbonden aan Sciences Po in Parijs. Tot zijn bekendste boeken behoren Laboratory Life (1979), Science in action (1987), Nous n'avons jamais été modernes (1991) en Enquête sur les modes d'existence (2012). Zijn nieuwste boek, Oog in oog met Gaia, werd vertaald door Rokus Hofstede en Katrien Vandenberghe.

Willem Schinkel is hoogleraar Sociale Theorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Klaas van Egmond is hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht. Van 2012 tot 2016 was hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER).

Marli Huijer was Denker des Vaderlands en is hoogleraar publieksfilosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Dirk Sijmons is landschapsarchitect en een van de grondleggers van H+N+S Landschapsarchitecten. Sijmons is de laatste jaren als adviseur aan H+N+S verbonden onder andere voor projecten als de Eo Wijers prijsvraag en het IABR 2016 project '2050 An Energetic Odyssey'. Hij zal over dit project vertellen aan de hand van beelden. 

Huub Dijstelbloem (moderator) is hoogleraar Filosofie van Wetenschap en Politiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Let op: de voertaal van het gehele programma is Engels. De livestream van het evenement zal hier te volgen zijn. 

Van het gehele programma zal een webcollege worden opgenomen.

English

Celebrating his new book ‘Oog in oog met Gaia’, Bruno Latour will speak at a public programme with a.o. Huub Dijstelbloem and Willem Schinkel. The programme will be entirely in English.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

-
-

Gepubliceerd door  Spui25