Oudheid en Innovatie: Geld

In samenwerking met NWO

27nov2017 17.00 - 18.30

Evenement

Door de eeuwen heen zijn geldsystemen opgekomen en ten onder gegaan, met alle sociale en politieke schokeffecten van dien. Ook vandaag de dag is de wereld van ons geld nog altijd aan veranderingen onderhevig. Dit programma, binnen de reeks Oudheid en Innovatie, gaat over deze ontwikkelingen van ons geld.

Hoe zag geld eruit in de Oudheid? Had het dezelfde functie als tegenwoordig? Hoe gebruikten machthebbers geld in hun communicatie met het volk? We kijken in dit programma naar geld in de Oudheid, maar ook naar geld in onze huidige tijd. Nieuwe valuta, zoals de bitcoin, concurreren met ons conventionele geld. Nieuwe aanbieders van betaalsystemen creëren nieuwe machtsverhoudingen tussen overheden en bedrijven. Intussen sluimert de internationale schuldencrisis verder en veel economen en Centrale Bankiers menen dat een nieuwe crisis zich spoedig zal aandienen.

Daarom vragen wij ons in dit programma af: Wat kunnen wij leren van de monetaire-, en geldsystemen uit de Oudheid? Bieden zij inspiratie en lessen voor de vele nieuwe systemen die momenteel worden ontwikkeld?

Tijdens dit programma gaan experts van zowel het geld uit de oudheid en zij die aan de basis staan van het geld van morgen met elkaar in discussie over deze en andere vragen. Moderatie: Victor Broers.

Over de sprekers

Olivier Hekster studeerde van 1992 tot 1998 Geschiedenis en Romeinse Geschiedenis aan de universiteiten van Nijmegen, Rome en Nottingham. In 2002 promoveerde hij - cum laude - op het proefschrift Commodus. An Emperor at the Crossroads. Hiervoor ontving hij in 2003 ook de Keetje Hodshon-prijs van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Nu is hij leerstoelhouder Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Hekster onderzoekt de rol van ideologie in de Romeinse oudheid. Hij kijkt met name naar beeldvorming van Romeinse keizers. Nadruk ligt hierbij op de verschillende media waarmee de keizers hun macht verbeeldden (zoals munten, inscripties, portretten en bouwwerken) en op hoe de bevolking van het Romeinse Rijk hierop reageerde.

Rob van Hilten is de oprichter / bestuurder van Qoin, dat wereldwijd vitale gemeenschappen helpt te bouwen door succesvol community currencies in te zetten. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zien wij, Nederlanders, de wijze waarop wij samenleven als belangrijkste maatschappelijke uitdaging. Samenleven bestaat in belangrijke mate uit samenwerken. Samenwerken is het onderwerp van de economie: hoe vraag en aanbod bij elkaar komt. Geld is het middel dat die samenwerking mogelijk maakt. Als de basis van die samenwerking verandert, dan lijkt het logisch dat het geldsysteem mee verandert. Geld is toe aan decentralisatie. Wereldwijd ontstaan nieuwe initiatieven: bitcoin, etherium, bancor, brixton pound, bristol pound, SamenDoen en vele anderen.

Arjo Klamer is hoogleraar culturele economie aan de Erasmus universiteit. Een van zijn onderwerpen is de rol en betekenis van geld. Onlangs publiceerde hij met Harry van Dalen Geld bij de Amsterdam University Press. Hij is bekend onder meer door zijn kritiek op de constructie van de euro. Recent publiceerde hij Doing the Right Thing: a value based economy. Hij is een pleitbezorger van een systeem met meerdere munten. Op deze avond put hij inspiratie uit monetaire stelsels van de oudheid.

Victor Broers (moderator) is publiek denker, spreker en schrijver. Hij studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en verdiepte zich in  economie aan de London School of Economics. Hij schreef boeken over de kredietcrisis en Thomas Piketty.

Oudheid en Innovatie

In deze reeks worden verschillende aspecten van het NWO zwaartekrachtprogramma Anchoring Innovation onder de loep genomen. We kijken, aan de hand van de thema’s geld, techniek en religie naar innovatie in de Oudheid. In drie boeiende programma’s worden concepten die in de klassieke oudheid zo goed traceerbaar zijn toegepast op uiteenlopende gebieden, historisch èn actueel, door deskundigen getoetst aan de hand van eigen wetenschaps- en praktijkervaring.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25