Proost op de Wetenschap: Democratie tegen Moeder Aarde!?

20okt2017 17.00 - 18.00

Evenement

Laura Burgers onderzoekt hoeveel speelruimte rechters hebben om het milieu te beschermen. Met grote filosofen als Jürgen Habermas in de hand ontwikkelt ze een theorie over de rol van de nationale rechters in de Europese Unie als die zich buigen over milieu-aansprakelijkheidszaken. Zijn ze gebonden aan democratisch tot stand gekomen, maar niet altijd milieuvriendelijk recht, of bieden europeanisering en internationalisering mogelijkheid om op te komen voor Moeder Aarde?

Het klimaatprobleem vraagt om een adequate oplossing waaraan alle landen ter wereld moeten meewerken. Dat werd bevestigd door het Parijsakkoord van december 2015, dat inmiddels in werking is getreden. Maar die adequate oplossing blijkt veel gevraagd. Terwijl de aarde steeds verder opwarmt – eind deze zomer kon voor het eerst zonder ijsbreker door de ijszee naar Azië gevaren worden -  blijven regeringen stechelen en beslissingen voor zich uitschuiven.

In de inmiddels wereldberoemde Urgenda-zaak beval de rechtbank Den Haag de Nederlandse Staat om ambitieuzere klimaatdoelen te hanteren. Dat versnelde het klimaatbeleid – maar het oordeel is de rechtbank duur komen te staan. Het pas niet bij de rol van de rechter in een democratie, betoogden velen, om zo’n vergaand bevel te geven. Het belang van Moeder Aarde is dan wel gediend met zo’n bevel, zo gaat de redenering, maar de democratie is hiermee geschonden.

De Urgenda-zaak staat niet op zichzelf. Elders zijn ook dergelijke milieu-aansprakelijkheidszaken aangespannen. In haar onderzoek neemt Laura Burgers die zaken als aanleiding om een theorie te ontwikkelen over de rol van rechters binnen het Europees privaatrecht. Zij betoogt dat juist de Europese en de internationale dimensie van ons recht over milieu en klimaat aan rechters de vrijheid biedt om voor het milieu te gaan staan -  en wel zonder de beginselen van de democratie te schenden.

-

Laura Burgers

Over de spreker

Laura Burgers (1989) studeerde Rechten en Frans in Amsterdam, Parijs en New York en promoveert sinds 2016 aan de rechtenfaculteit van de UvA. Ze publiceerde als student twee jeugdromans samen met haar vader. In september 2017 verscheen de essaybundel Blikopener; perspectieven van geëngageerde twintigers, die Burgers schreef met de jongerenredactie SPUI25 in Spe.

Proost op de wetenschap

De SPUI25-programmareeks ‘Proost op de wetenschap’ geeft promovendi en onlangs gepromoveerde onderzoekers een platform om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek. Jonge wetenschappers vertellen bij SPUI25 over zijn of haar recente onderzoek.

De lezingen beginnen om 17:00 uur en duren ongeveer een half uur, waarna nog uitgebreid de tijd is om vragen te stellen. Ter afsluiting verzorgt SPUI25 een kleine borrel waarmee we proosten op de onderzoeker van de week, de wetenschap en de start van het weekend.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25