Verschuivende perspectieven: de verbeelding van slavernij en kolonialisme

In samenwerking met NWO

27sep2017 20.00 - 21.30

Evenement

Veel samenlevingen worstelen met de representatie van hun verleden. Het Nederlandse koloniale verleden werd lange tijd verbeeld als een verleden van macht en rijkdom. Recentelijk is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar dit tijdperk. Kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de verbeelding van het koloniale verleden in literatuur en (beeldende) kunst?

De traditionele verbeelding van het koloniaal verleden als een tijd van macht en rijkom is een eenzijdig perspectief dat geen recht doet aan de pluriformiteit van deze geschiedenis. Met het vele nieuwe onderzoek dat wordt gedaan kijken we in dit programma opnieuw naar dit verleden, en de representatie ervan in kunst en literatuur. Wat is de rol van kunst in een globaliserende samenleving in relatie tot een koloniaal verleden? Hoe worden zwarte Nederlanders in (collecties van) musea en culturele instellingen vertegenwoordigd en gerepresenteerd? Hoe werkt het verleden door in het heden?

Deze vragen en meer komen tijdens dit programma aan bod. Deze avond gaan onderzoeker Karwan Fatah-Black, kunstenares Patricia Kaersenhout en schrijfster Simone Zeefuik met elkaar en het publiek in gesprek. Moderatie: Nancy Jouwe

Over de sprekers

Karwan Fatah-Black is als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Fatah-Black geldt als een expert op het gebied van het slavernijverleden rond de Gouden Eeuw en de West-Indische Compagnie. Hij ontvangt een Veni-beurs van NWO om de uiteenlopende manieren te onderzoeken waarop families van tot slaaf gemaakten in Suriname zich met kracht en creativiteit een weg naar de vrijheid vochten.

Patricia Kaersenhout is visueel kunstenaar en cultureel activist. Haar werk onderzoekt sociale onzichtbaarheid als gevolg van de Afrikaanse Diaspora in relatie tot haar opvoeding in een West-Europese cultuur. De politieke rode draad in haar werk roept vragen op over veranderingen binnen de huidige Afrikaanse diaspora welke ze in verband brengt met feminisme, seksualiteit, racisme en de geschiedenis van de slavernij.

Simone Zeefuik is schrijver en initiator van diverse projecten. Haar werk richt zich op beeldgebruik, representatie, anti-Blackness, digitale archieven en leden van zwarte gemeenschappen in Nederland die in de illegaliteit zijn geforceerd.

Nancy Jouwe (moderator) is onderzoeker, publicist en curator en doceert aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland op het gebied van postkoloniale geschiedenis, gender, ras, seksualiteit en populaire en visuele cultuur. Daarnaast is ze projectleider van onderzoeksproject Mapping Slavery NL. Haar laatste publicatie (met co-auteurs Dienke Hondius, Dineke Stam, Jennifer Tosch) heet Dutch New York Histories, Connecting Native American, African and Slavery Heritage.

NWO

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25