Politieke legitimiteit in crisistijd

In samenwerking met de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

06jun2017 20.15 - 21.45

Evenement

Om politiek te begrijpen, om door te dringen tot de aard van politieke macht, moeten we haar legitimiteit bestuderen. We moeten trachten te begrijpen hoe de politiek normatieve overtuigingen mobiliseert, ze cultiveert en toe-eigent. Naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Political Legitimacy beyond Weber’ van Benno Netelenbos, spreken we over de (ir)relevantie van een sociologische kijk op politieke legitimiteit om de huidige politieke turbulentie te duiden.

Politiek is, volgens de Duitse socioloog Weber, als een kerk. En net als in religieuze geloofsgemeenschappen zijn symbolen en rituelen daarbij geen bijzaak maar de kern van de politiek. In deze rituelen worden zingeving en de juistheid van politieke overtuigingen direct ervaren. Enerzijds lijkt Webers benadering relevanter dan ooit. De traditionele politieke en democratische instituties kraken in hun voegen. Politiek gezag is niet langer vanzelfsprekend en de ‘magie’ lijkt te zijn uitgewerkt. De oorzaak van de crisis lijkt een gebrek aan politieke rituelen en symbolen die verbinden, verbeelden en betoveren. Anderzijds is deze kijk op politiek misschien wel hopeloos ouderwets.

Kortom, wat is de relevantie of irrelevantie van het sociologische begrip van legitimiteit? Wat kunnen we leren van Webers quasi-religieuze benadering in de huidige politieke en maatschappelijke context? Is ons politieke systeem in een legitimiteitscrisis? En zo ja, zijn daar oplossingen voor te bedenken? Achtereenvolgens bespreken filosoof Thomas Fossen, bestuurskundige Gabriël van den Brink en politicus Job Cohen deze problematiek vanuit hun eigen vakgebied en ervaringen.

Over de sprekers

Job Cohen was onder meer burgermeester van Amsterdam, politiek leider van de PvdA, staatssecretaris van onderwijs en lid van de Eerste Kamer, en is op het moment onder meer bijzonder hoogleraar Gemeenterecht en Gemeentekunde aan de Universiteit van Leiden.

Gabriel van den Brink is emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, en heeft veel geschreven over de veranderende overheid en de rol van de professional in een complexe maatschappij. Zijn laatste boek gaat over het belang van morele sentimenten in de moderne maatschappij.

Thomas Fossen is universitair docent Politieke Filosofie aan de Universiteit van Leiden. Politieke legitimiteit is zijn specialisme, en hij werkt momenteel aan een boek over hoe we de legitimiteit van politiek gezag moeten beoordelen.

Benno Netelenbos doceert aan de afdeling Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn boek Political Legitimacy beyond Weber is onlangs verschenen bij uitgeverij Palgrave-Macmillan. Hij sprak hier eerder over bij SPUI25 tijdens een editie van 'Proost op de wetenschap'.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25