Wereldvluchtelingendag 2017

In samenwerking met Amsterdamse Universiteits-Vereniging, het Amsterdams Universiteitsfonds en het UAF.

20jun2017 17.00 - 22.00

Evenement

Programma over vluchtelingen, georganiseerd door de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, het Amsterdams Universiteitsfonds en het UAF. Stel dat oorlog en onderdrukking je dwingen te vluchten uit je vaderland. Wat doet dat met je identiteit? En wat als je je vak niet meer kan uitoefenen? Of niet meer weet of je kinderen nog leven? Wat definieert je dan nog? En waar ben je trots op?

Diverse sprekers staan stil bij de dilemma's waarvoor vluchtelingen zich geplaatst zien en de problemen die zij tegenkomen. Onder hen Pim Scholte, psychiater bij de Equator Foundation; Marjoleine Zieck, hoogleraar International Refugee Law, UvA; Maarten den Heijer, universitair hoofddocent Internationaal recht bij het Amsterdamse Centrum voor Internationaal Recht, UvA, en secretaris van de Raad van Toezicht van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF; en Thomas Spijkerboer, hoogleraar Migratierecht, VU Amsterdam.

Programma

Het programma bestaat uit twee delen, die samen, maar ook los van elkaar te volgen zijn.

16.30 uur   Inloop
17.00 uur   Welkom door moderator Albert Goutbeek, adjunct-directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds, UvA
17.05 uur   Key note lezing Pim Scholte. Scholte gaf eerder een TED talk over dit onderwerp 'The case of refugees. A case of social bonds'
17.35 uur   Reactie en bijdrage Tiffany Pham. Zij vluchtte op negenjarige leeftijd uit Vietnam op een gammel vissersbootje. Maar een klein deel van de opvarenden overleefde de wekenlange tocht. Over haar vlucht maakte Andere Tijden in 2015 een aangrijpende uitzending. Zie aflevering Andere tijden
17.55 uur   Bijdrage van Karin Vlietstra over het Scholars at Risk programma aan de UvA en het Work experience project, samen met enkele deelnemers aan deze programma’s
18.10 uur  Ruimte voor vragen en discussie
   

18.30 uur

Afsluiting eerste deel
Pauze met klein lopend buffet
 
 
 
19.15 uur   Inleiding tweede deel door Marjoleine Zieck
19.30 uur   Vertoning film Fuocoammare van Gianfranco Rossi (duur film 109 minuten)
21:15 uur   Mini-lezing 'EU-Turkey deal en nu ook een deal met Libië?' door Maarten den Heijer
21.30 uur   Mini-lezing 'Grensdoden' door Thomas Spijkerboer
21.45 uur   Ruimte voor vragen en discussie
22.00 uur   Afsluiting en borrel

Het programma voor de pauze wordt aangeboden door de Amsterdamse Universiteits-Vereniging in het kader van een interdisciplinaire samenwerking van de alumnikringen AMC Alumnipunt en de Kring Europese studies. Het tweede deel wordt georganiseerd door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, het Amsterdams Universiteitsfonds, academisch-cultureel podium SPUI25 en het Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. U bent van harte uitgenodigd om het hele programma, of delen ervan, bij te wonen.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25