Beschaafd…beschaafder…beschaafdst? Wordt een beschaving altijd maar beter?

In samenwerking met NWO en de Nationale Wetenschapsagenda

19jun2017 17.00 - 18.30

Evenement

Wordt een beschaving altijd maar beter? Deze vraag staat centraal in de tweede van een reeks van drie bijeenkomsten rondom de Nationale Wetenschapsagenda. Deze avond gaan historicus Raf de Bont, classicus Raphael Hunsucker en schrijfster Emy Koopman met elkaar in gesprek. Mieke van der Weij modereert het programma.

Is onze beschaving nu 'beter' of 'meer ontwikkeld' dan in de Middeleeuwen? Kunnen wij nog wat leren van de Romeinen, of is onze cultuur reeds vervolmaakt? En hoe zit het met schrijvers? Bouwen zij altijd voort op hun voorgangers? Of zal de literatuur nooit geheel volmaakt zijn?
Historicus Raf de Bont en classicus Raphael Hunsucker geven een lezing, waarna Emy Koopman een column uitspreekt. Vervolgens schuiven ze aan voor een tafelgesprek onder leiding van moderator Mieke van der Weij. Er is alle ruimte voor vragen uit het publiek.

De vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda

Toen Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan, ambassadeurs van de Nationale Wetenschapsagenda, alle Nederlanders in 2015 opriepen om alles wat ze altijd al eens aan ‘de wetenschap’ hadden willen vragen in te sturen, had niemand kunnen vermoeden dat Nederland zo massaal aan deze oproep gehoor zou geven. Er kwamen bijna 12.000 vragen binnen. In een reeks van SPUI25-bijeenkomsten lichten we enkele van deze vragen uit en proberen we om antwoorden te vinden.

Deze tweede bijeenkomst draait om de vraag ‘Wordt een beschaving altijd maar beter?’ Historicus Raf de Bont vertelt welke antwoorden de wetenschap te bieden heeft. Promovendus Raphael Hunsucker trekt de vergelijking met het oude Rome.

NWO

Over de sprekers

Raf de Bont is universitair docent aan de Universiteit Maastricht. De centrale vraag in zijn onderzoek is hoe de wetenschap de moderne samenleving heeft beïnvloed en omgekeerd. 

Raphael Hunsucker is promovendus Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens hoofdredacteur van Roma Aeterna.

Emy Koopman is schrijver, onderzoeksjournalist en gepromoveerd literatuurwetenschapper. Ze schrijft voor Hard//Hoofd en debuteerde vorig jaar met de roman Orewoet.

Mieke van der Weij is radio- en televisiepresentatrice en kinderboekenschrijfster.

Bijeenkomstenreeks 'De vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda'

Deze reeks behandelt vragen die Nederlanders willen stellen aan de wetenschap, en die zijn ingestuurd voor de Nationale Wetenschapsagenda.

De reeks bestaat uit de volgende programma’s:

18 mei: Muziek als medicijn?

19 juni: Beschaafd…beschaafder…beschaafdst? Wordt een beschaving altijd maar beter?

27 juni: Jong geleerd is oud gedaan? Over het lerend vermogen van kinderen

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25