Gewond landschap: de wisselwerking tussen mens en landschap gefotografeerd

In samenwerking met Huis Marseille

22feb2017 17.00 - 18.30

Evenement

Welke sporen laat de mens achter op zijn omgeving, en hoe vormt de omgeving omgekeerd weer de mens? Wat is de zichtbare invloed van grote historische ontwikkelingen als de industrialisatie en wereldoorlogen op het (gebouwde) landschap? En hoe is dit vastgelegd door het steeds veranderende medium van de fotografie? Deze vragen staan centraal in dit programma, dat hoort bij de tentoonstelling 'After Baldus: Travels in a Wounded Landscape' van Huis Marseille (die loopt tot 5 maart).

Geïnspireerd door het 19e-eeuwse fotoalbum Le Chemin de Fer du Nord traden fotografen Theo Baart en Cary Markerink in het spoor van fotograaf Édouard Baldus (1813-1889). In de serie After Baldus registeren ze met hun foto’s (in kleur) de veranderingen die deze regio in anderhalve eeuw onderging. Hun foto’s vormen geen een-op-een-vertaling van die van Baldus, maar registreren op vergelijkbare wijze de status-quo van het cultuurlandschap langs hetzelfde traject, maar dan in de 21e eeuw. Waar de omgeving in Baldus’ tijd nog aan de vooravond van de industrialisatie stond, heeft die van Baart en Markerink niet alleen het hoofd geboden aan industralisatie, maar ook aan verstedelijking, globalisering en verschillende oorlogen. Hun zoektocht naar de fotografische geschiedenis van het gebouwde landschap tussen Boulogne-sur-Mer en Parijs toont de wisselwerking tussen mens en omgeving, maar ook tussen fotografie en veranderend landschap. Door de beelden uit het verleden en die van nu naast elkaar te exposeren tonen Baart en Markerink de kwetsbaarheid, maar ook de maakbaarheid van het cultuurlandschap.

Fotograaf Theo Baart vertelt aan de hand van een vertoning van de foto’s meer over dit project en de wisselwerking tussen fotografie en landschap. Pieter Hoexum spreekt over fotografie en de gebouwde omgeving. Architectuurhistoricus Petra Brouwer modereert de avond. Na het programma is er een borrel en besloten bezoek aan de tentoonstelling in Huis Marseille.

Over de sprekers

Pieter Hoexum studeerde filosofie in Groningen en werkte als boekverkoper bij Athenaeum Boekhandel in Amsterdam. Daarnaast schrijft hij voor onder andere Filosofie MagazineBoekman en De Groene Amsterdammer. In 2003 verscheen van hem Gedenk te sterven. De dood en de filosofen. In 2014 verscheen Kleine filosofie van het rijtjeshuis.

Theo Baart (1957) maakt projecten over de inrichting van onze omgeving. Hollandse interieurs (1993) gaat over welke vrijheid bewoners nemen bij de inrichting van hun eigen biotioop.  In Nagele N.O.P. (1988) en Nagele [Revisited] (2006) volgt Baart samen met zijn collega Cary Markerink de ontwikkelingen van het ooit zo experimentele dorp in de Noordoostpolder. Een ander samenwerkingsproject met Cary Markerink was het portret van een vergeten landschap (Snelweg (1996). Bouwlust (1999) en Werklust (2015) gaan over de verstedelijking van het gebied rondom de luchthaven Schiphol.

Petra Brouwer is universitair docent moderne architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is tevens hoofdredacteur van het open access tijdschrift Architectural Histories en voorzitter van de programmaraad van Architectuurcentrum Amsterdam.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25