Stand van de Wetenschap: Taalwetenschap

In samenwerking met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging en de alumnikring Taalwetenschap

29nov2016 20.00 - 21.30

Evenement

Taaltheoreticus Kees Hengeveld vertelt over de ‘Funktionele Grammatika’, een model dat een alternatief biedt voor de invloedrijke theorie van Noam Chomsky. Hengeveld zal vertellen hoe we eigenschappen van talen van over de hele wereld met dit model kunnen begrijpen. Kasper Kok breidt het model verder uit en hij laat zien hoe ook spontane handgebaren onderdeel zijn van taal.

‘Stand van de Wetenschap’ is een reeks die wordt aangeboden door de Amsterdamse Universiteits-Vereniging. Twee wetenschappers die hun vakgebied delen en een generatie schelen, houden ieder een minicollege en gaan in gesprek. Hoe heeft hun vak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Hoe verschillen de onderzoeksmethodieken? Wat zijn de baanbrekende ontdekkingen? Wat zijn de vernieuwende inzichten?

In deze linguïstische aflevering in de reeks ‘Stand van de Wetenschap’ spreken Kees Hengeveld en Kasper Kok onder leiding van Lenneke Hoedemaker over de actuele stand van de theoretische taalwetenschap.

Hengeveld, typoloog en taaltheoreticus, vertelt over het ontstaan van de ‘Funktionele Grammatika’, een baanbrekende theorie die in de jaren 80 recht tegen de Chomskyaanse tijdgeest in ging. Promovendus Kasper Kok legt vervolgens uit hoe hij deze theorie in zijn onderzoek gebruikt én uitbreidt, om te verklaren hoe spontane handgebaren in de context van taal worden gebruikt. De wetenschappers gaan in debat over de veranderingen in hun vakgebied, en hoe de toekomst daarvan eruit zou moeten zien. 

Over de sprekers

Kees Hengeveld is hoogleraar Algemene taalwetenschap, in het bijzonder de theoretische linguïstiek. Voor zijn promotie deed hij onderzoek naar koppelwerkwoorden en de equivalenten ervan in de talen van de wereld. Samen met Lachlan Mackenzie ontwikkelde hij de Functional Discourse Grammar. Hengeveld werkt momenteel aan een grammatica van het Cofán, een taal die in de Amazone wordt gesproken.

Kasper Kok volgt een promotietraject bij de afdeling Engelse Taalkunde aan de Vrije Universiteit. In zijn onderzoek richt hij zich op hij de rol van spontane handgebaren in cognitief-functionele modellen van taalstructuur. In zijn werk laat hij zien dat taal nauw samenhangt met algemene kennis, waarneming, en zelfs motoriek. Kok zal zijn proefschrift in januari verdedigen.

Lenneke Hoedemaker is freelance gespreksleider en producent van documentaires en studeerde Europese Studies aan de UvA. 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25