Lea Dasberg, historica en pedagoog: hovenier in het hof der historie

In samenwerking met uitgeverij AMB

28okt2016 20.00 - 21.30

Evenement

Lea Dasberg, hoogleraar aan het Pedagogisch Didactisch Instituut van de UvA, was beroemd en berucht. Haar boek ‘Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel’ was een doorslaand succes. Maar haar opinies over de 'tweede generatie', de Holocaust en Jacques Presser stootten velen voor het hoofd. Boekpresentatie van de biografie over Dasberg met: Rineke van Daalen, Brita Rang, Micha de Winter en Marion de Ras.

Ook de 'veertiende stelling' van haar proefschrift kreeg heftige kritiek in de pers en bij personen als Loe de Jong. Daarin schreef zij dat op scholen de geschiedenis van de joden verteld moest worden, en niet alleen maar de Holocaust als de ultieme betekenis. Op het PDI was zij een verademing. Zij was zeer belezen, bestreek een breed kennisgebied en plaatste de pedagogie in historische context. Uiteindelijk vertrok zij naar Israël. Daar interviewde biografe Marion de Ras haar uitgebreid voor haar biografie Lea Dasberg, historica en pedagoog: hovenier in het hof der historie.

Tijdens dit programma bespreken biografe Marion de Ras, emeritus  hoogleraar Brita Rang en hoogleraar Educatie en pedagogiek Micha de Winter de rol van Lea Dasberg in de pedagogische wetenschappen en haar felle standpunten. De vier sprekers hebben daarover verschillende meningen. De drie sprekers en de moderator geven korte lezingen. Er kunnen daarna vragen gesteld worden. 

Over de spreker

Marion E.P. de Ras studeerde en promoveerde (cum laude) op de historische pedagogiek aan de UvA. Zij was hoogleraar genderstudies en sociologie in Nieuw Zeeland, en daarna hoogleraar aan de Johann Wolfgang Goethe universiteit te Frankfurt am Main. In oktober verschijnt de biografie Lea Dasberg, Lea Dasberg, historica en pedagoog: hovenier in het hof der historie.

Brita Rang was hoogleraar aan de Johann Wolfgang Goethe universiteit en heeft Lea Dasberg vervangen toen zij naar Israël ging. Zij publiceert over wetenschapshistorische en gendervraagstukken.

Micha de Winter is hoogleraar Educatie en pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en bekleedt daar sinds 2004 de Langeveldleerstoel. Hij heeft een grote hoeveelheid boeken en artikelen over maatschappelijke opvoedingsvraagstukken op zijn naam staan.

Rineke van Daalen (moderator) is socioloog en publiceert over het vmbo en mbo. 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Locatie

Gepubliceerd door  Spui25