Biografie

Liesbeth Schoonheim

Liesbeth Schoonheim is postdoctoraal onderzoeker aan de Humboldt Universiteit te Berlijn, waar zij onderzoek verricht op het snijpunt van politieke theorie en feminisme. In 2018 promoveerde ze aan de KU Leuven met een proefschrift over Hannah Arendts notie van narrativiteit. Schoonheim werkt rondom lichamelijkheid, vriendschap en liefde, en zorg, en meer in het bijzonder de mogelijkheid tot verzet daarin. Daarnaast onderzoekt ze ook meer historische vraagstukken, zoals de vraag hoe een geschiedenis van de politieke filosofie ‘van beneden’ eruit kan zien.