Biografie

Ibrahim Kamara

Ibrahim Kamara is derdejaars geschiedenisstudent en student-assistent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich binnen de faculteit Geesteswetenschappen bezig met het agenderen en bespreken van thema’s gerelateerd aan diversiteit en inclusie. Dit doet hij onder meer door verschillende evenementen te organiseren over dit onderwerp. Vanuit de UvA is hij hiervoor onder andere genomineerd voor de ECHO Award en voor zijn inzet voor de sociaal-economische positie van eerstegeneratiestudenten en kwetsbare studenten uit kwetsbare wijken.