Biografie

Guno Jones

Guno Jones is als onderzoeker verbonden aan de Sectie Migratierecht van de VU. Zijn werk is interdisciplinair van aard: hij verbindt sociaalwetenschappelijk onderzoek met een historische inslag. Zijn interesse gaat onder meer uit naar het discours over identiteit en ‘ras’ en hun vertaling in juridische categorieën. Hij schreef regelmatig over het tweederangs Nederlanderschap van de inwoners van de koloniën.