Biografie

George de Kam

George de Kam is emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2006 entameerde hij het eerste onderzoek naar de invloed van aardbevingen op het woongenot van Groningers, en na zijn benoeming aan de RUG (2013) werd dit het belangrijkste thema van zijn onderzoek. Hij werkt daarbij samen met bewoners en hun organisaties, en zijn onderzoek heeft er aan bijgedragen dat de NAM (later IMG) een vergoeding voor waardedaling moet betalen.