Biografie

Claudia Kammer

Claudia Kammer werkt als plaatsvervangend chef op de politieke redactie van NRC. Samen met drie collega’s van NRC en twee van Dagblad van het Noorden deed zij onderzoek naar de gaswinning in Groningen. Dat leverde onder meer reconstructies op van het beleid onder de ministers Henk Kamp en Eric Wiebes. Ook volgde zij de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie en deed zij verslag van het eindrapport dat in februari verscheen.