Biografie

Anne-Floor Scholvinck

Onderzoeker

Anne-Floor Scholvinck werkt sinds 2019 als onderzoeker bij het Rathenau Instituut, waar zij zich heeft gespecialiseerd in maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap, publieke betrokkenheid bij de wetenschap, en wetenschappelijk onderbouwd beleid. Hiervoor deed zij promotieonderzoek naar de betrokkenheid van patiënten bij besluitvorming op het gebied van gezondheidsonderzoek, bij het Athena Instituut van de VU Amsterdam. Ook is Scholvinck bestuurslid bij de Stichting Wetenschapscorrespondentie en daarnaast lid van VeRS, de jongerenraad van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).