Het minderhedenbeleid voorbij

In samenwerking met de Amsterdam University Press

26mrt2013 17:00 - 19:00

Lezing

Het integratiebeleid is, sinds de vormgeving ervan vanaf 1970, vaak onderwerp van maatschappelijk en politiek debat geweest. Een constante daarin lijkt de vraag of het beleid nu specifiek dient te zijn, alleen gericht op etnische minderheden, of generiek − voor alle burgers geldend. In 2010 maakte kabinet-Rutte I een einde aan 'doelgroepenbeleid'. In Het minderhedenbeleid voorbij. Motieven en gevolgen gaan de auteurs uitgebreid in op dit thema.

In hoeverre is er wérkelijk sprake van het verdwijnen van specifiek beleid? Neemt dit beleid niet slechts een andere gedaante aan? Welke factoren liggen ten grondslag aan veranderingen in het integratiebeleid − en gelden die veranderingen voor verschillende sectoren? En wat weten we eigenlijk over de opbrengsten van specifiek beleid? Deze en andere vragen komen aan de orde in de twaalf artikelen die dit boek rijk is. Aan de hand van de beleidsvelden arbeid, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en lokaal overheidsbeleid laten de auteurs zien hoe generiek beleid - of de overgang naar generiek beleid - wordt vormgeven en hoe dit op lokaal niveau uitpakt.

Met een voorwoord van Ernst Hirsch Ballin. Onder redactie van Laura Coello, Jaco Dagevos, Chris Huinder, Joanne van der Leun en Arend Odé. 

De sprekers

  • Saskia Gieling is uitgever sociale wetenschappen bij Amsterdam University Press.

 

  • Joanne van der Leun is hoogleraar Criminologie aan het Instituut voor Straf­recht & Criminologie, Universiteit Leiden.

 

  • Andrée Van Es (GroenLinks) is wethouder van Amsterdam en beheert de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Burgerschap en Diversiteit, Bestuurlijk Stelsel.

 

  • Nadia Bouras is historicus en is gepromoveerd op proefschrift over de verbondenheid van Marokkanen met hun land van herkomst, 1960-2010

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | 020 525 8142.

Let op: deze activiteit vindt plaats in de Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek

Gepubliceerd door  Spui25