Donderdag | Vrouwelijke migranten in de Europese politiek

In samenwerking met de onderzoeksgroep 'Challenges to Democratic Representation’, het Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) en het Amsterdam Research Center of Gender & Sexuality (ARC-GS) van de UvA en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW).

14feb2013 20.00 - 22.00

Lezing

Vrouwen en migranten worden ondervertegenwoordigd in de meeste nationale parlementen in Europa. Wat betekent dat voor vrouwelijke migranten – een groep op het snijvlak van gender en etniciteit? Een debat met Naima Azough, Karen Celis, Rainbow Murray en Karen Schönwalder.

Vaak wordt aangenomen dat vrouwelijke migranten in de politiek worden geconfronteerd met ‘dubbele belemmeringen’. Politieke representatie is echter ingewikkelder: in werkelijkheid was 80 procent van de allochtone kamerleden in Nederland tussen 1998 en 2010 vrouw. Bovendien denkt men vaak dat vertegenwoordigers in het parlement burgers representeren die “net als zij zijn”. Maar hoe zou dat het geval kunnen zijn als de eindeloze variaties binnen groepen zoals “migranten” of “vrouwen” in acht worden genomen?

Deze overwegingen roepen allerlei vragen op: in welke mate worden vrouwelijke migranten vertegenwoordigd in parlementen in Europa, en waarom zijn er duidelijke verschillen te zien tussen de verschillende Europese landen? Leidt het opnemen van vrouwelijke migranten in het parlement tot andere politieke resultaten? En zouden er in dat geval bewuste maatregelen moeten worden genomen om hun vertegenwoordiging te vergroten?

Naima Azough introduceert het onderwerp, en vervolgens zullen drie internationale gasten de recente ontwikkelingen in Europa in kaart brengen: Karen Celis (België), Rainbow Murray (Frankrijk) en Karen Schönwalder (Duitsland).

 

  • Let op: de voertaal van dit debat is Engels!

 

The round table discussion focuses on the representation of migrant women in parliaments across Europe. Do migrant women encounter specific barriers in politics? Should measures be taken to improve their political representation? Does the inclusion of migrant women lead to different policy outcomes?

 

 

 

De sprekers

Naima Azough was van 2004 tot 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Ze was voor diezelfde partij specialist op het gebied van migratie, justitie, binnenlandse zaken en welzijn. Op het moment is Azough werkzaam als programmamaker en als freelance documentairemaker.

Karen Celis is professor bij de Vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Brussel, en verbonden aan het RHEA (Centre for Gender and Diversity). Ze doet onderzoek naar de politieke representatie van verschillende groepen (vrouwen, etnische minderheden, klassen, leeftijdsgroepen), naar gelijkheidsbeleid en naar staatsfeminisme.

Drude Dahlerup is professor politicologie aan de Universiteit van Stockholm. Ze heeft verschillende werken uitgebracht over vrouwen in de politiek, sociale bewegingen en feministische theorie. Haar boek Women, Quotas and Politics is de eerste algemene studie naar het gebruik van genderquota in de politiek.

Rainbow Murray doceert politicologie aan Queen Mary, Universiteit van Londen. Ze is gespecialiseerd in gender en representatie, vooral toegespitst op Frankrijk. Ze is de auteur van het werk Parties, Gender Quotas and Candidate Selection in France.

Karen Schönwalder is Research Group Leader aan het Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity en bijzonder hoogleraar aan Göttingen University. Ze is gespecialiseerd in de politieke representatie van minderheden en in integratie

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25