Over SPUI25

SPUI25 is een levendig podium gevestigd aan het Spui, cultureel boekenplein van Amsterdam, en vormt een verbinding tussen de academische wereld, de samenleving en de culturele praktijk in de breedste zin. De programma’s van SPUI25 bewegen zich tussen wetenschap en verbeelding, tussen feit en fictie. Bijna dagelijks betreden academici, schrijvers, journalisten, commentatoren en creatieven het podium om nieuwe bevindingen uit wetenschap en cultuur te bespreken. Perspectieven kruisen elkaar en leveren nieuwe inzichten – je ziet scherper.

In de zaal van SPUI25, die een capaciteit heeft van 100 stoelen, vinden lezingen, debatten en interviews plaats evenals boekpresentaties, discussies en prijsuitreikingen. SPUI25 richt zich zowel op de academische gemeenschap van onderzoekers, docenten, alumni en studenten, als op een breed geïnteresseerd literair-cultureel publiek. Daarnaast presenteert SPUI25 programma’s op locatie, om een groter publiek te kunnen bedienen of als onderdeel van een bijzonder project.
 
De SPUI25-bezoeker is nieuwsgierig en onderzoekend. Daarom is ons publiek nooit slechts toeschouwer – er is altijd ruimte om vragen te stellen of je mening te toetsen. SPUI25 is een podium om mee te denken!

Externe partijen 

De zaal kan ook door externe partijen gebruikt worden voor activiteiten die binnen de missie van het academisch-culturele podium vallen. De daaraan verbonden basiskosten bedragen € 950. Voor het verkennen van de mogelijkheden kunt u contact opnemen via spui25@uva.nl.

Gepubliceerd door  Spui25

8 september 2016