The urban sacred. Het belang van kerkgebouwen in multireligieus Amsterdam

In samenwerking met het HERA onderzoeksproject Iconic Religion en de Universiteit van Utrecht

04jun2016 14.00 - 16.00

Lezing

In Amsterdam houdt het lot van kerkgebouwen de gemoederen flink bezig. Dat is niet nieuw: kerken zijn al eeuwenlang beeldbepalend in de stad en al even lang een bron van conflicten. Maar wat de situatie nu typeert is dat er naast de vele kerken die worden gebruikt door christelijke gemeenschappen, tientallen andere kerkgebouwen zijn die een nieuwe bestemming hebben gekregen, bijvoorbeeld als theater, appartementencomplex of moskee. Wat zegt dat over de veranderende rol van religie in de stad? Religiewetenschappers, religieuze vertegenwoordigers en kunstenaars gaan met elkaar in gesprek.

Buurtprotesten tegen de sloop van kerkgebouwen, discussies over profaan hergebruik, ongenoegen over de verkoop van kerken aan moslims: het hergebruik van gebedshuizen gaat niet zonder slag of stoot. Wat zegt dat over de culturele en religieuze veranderingen in de stad? Hoe worden kerkgebouwen ingezet voor religieuze vernieuwing en hoe worden ze gebruikt door nieuwe religieuze gemeenschappen?  En waarom maakt de sloop of herbestemming van kerkgebouwen zoveel los in de samenleving?

Deze vragen staan centraal in dit publieksdebat, dat plaatsvindt ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling The Urban Sacred: over zichtbare en onzichtbare religie in Amsterdam, Berlijn en Londen. Deze tentoonstelling vormt de afsluiting van het internationale onderzoeksproject Iconic Religion.

Programma

  • Opening door dagvoorzitter Martha Frederiks, hoogleraar Studie van het Wereldchristendom en hoofd van de afdeling Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht.
  • Lezing Jo Spaans, historica aan de Universiteit Utrecht, over de plaats van kerkgebouwen in vroegmodern Amsterdam.
  • Lezing Birgit Meyer, hoogleraar Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en projectleider van Iconic Religion, over de  aanwezigheid van religie in de stad en het Iconic Religion project.
  • Lezing Daan Beekers, antropoloog en postdoc in het project Iconic Religion aan de Universiteit Utrecht, over zijn onderzoek naar herbestemde kerkgebouwen in Amsterdam.
  • Korte presentaties van beeld door Henriette Kriese en Tania Reinicke, beide van de Folkwang Universität der Künste in Essen, twee van de fotografen die aan de tentoonstelling hebben meegewerkt.
  • Rondetafelgesprek met Birgit Meyer, Daan Beekers, Mehmet Yamali (woordvoerder van de Fatihmoskee, gehuisvest in een voormalig katholiek kerkgebouw) en Tim Vreugdenhil (dominee Citykerk en projectontwikkelaar voor monumentale stadskerken bij Basilica).
  • Michael Nefkens (van bureau Architect & U), die als architect de verbouwing van het Ignatiushuis heeft gedaan, zal kort iets vertellen over de geschiedenis van het huis en hoe het nu gebruikt wordt.

Na afloop van het programma zullen we ons begeven richting de tentoonstelling The Urban Sacred in het Ignatiushuis (Beulingstraat 11) voor de officiële opening en receptie.

Aanmelden 

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend: wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25