Proost op de wetenschap: Politieke legitimiteit als empirisch fenomeen?

29jan2016 17.00 - 18.00

Lezing

Wanneer we het over politiek hebben, spreken we vaak in termen van politieke legitimiteit. Politiek wordt niet alleen zo binnen de politieke praktijk en de sociale wetenschappen benaderd, maar ook in het publieke debat. Maar wat is politieke legitimiteit nou eigenlijk? In deze Proost op de wetenschap bespreekt Benno Netelenbos zijn conceptualisering van politieke legitimiteit.

Dat politieke legitimiteit een belangrijk concept is in het publieke debat en in de politieke praktijk staat buiten kijf, en ook in de sociale wetenschappen is het een kernconcept. We kunnen gerust stellen dat de rechtvaardiging van politieke macht vanaf de oude Grieken een centraal thema is in politieke theorie en filosofie. In deze lange traditie is politieke legitimiteit altijd normatief benaderd: politiek wordt geëvalueerd aan de hand van bijvoorbeeld democratische of liberale waarden. Echter, er is veel minder aandacht voor wat legitimiteit nu is als empirisch fenomeen. Hoe herkennen we legitimiteit als we het tegenkomen? Hoe wordt legitimiteit gemobiliseerd in de praktijk? Dit zijn ingewikkelde vragen die dwingen tot een duidelijke conceptualisering van politieke legitimiteit.

In deze lezing zal Benno Netelenbos aan de hand van het werk van de socioloog Max Weber duidelijk maken hoe we politieke legitimiteit in de praktijk kunnen begrijpen. Weber heeft aan het begin van de 20ste eeuw als geen ander laten zien dat legitimeringspraktijken sociologisch relevant zijn en dus als empirisch fenomeen moeten worden bestudeerd. Maar Weber had wel een beperkte opvatting van wat politiek nu eigenlijk is, namelijk als gezagsrelatie. In de complexiteit van hedendaagse maatschappij en politiek is dat niet langer houdbaar. Politiek moet minstens ook gezien worden in termen van sociale coördinatie, strategisch conflict of publieke argumentatie. De vraag is of daarmee ook ons begrip van legitimiteit verandert en hoe dan. Kortom, Weber’s sociologie is nog steeds relevant maar behoeft wel een update.

x

Over de spreker

Benno Netelenbos is onlangs gepromoveerd op het onderwerp politieke legitimiteit en doceert aan de afdeling politicologie op de Universiteit van Amsterdam. Binnenkort verschijnt zijn boek Political Legitimacy beyond Weber bij Palgrave Macmillan. 

Reeks lezingen: Proost op de wetenschap

Dit voorjaar vervolgt Academisch-cultureel centrum SPUI25 haar reeks lezingen door jonge onderzoekers onder een nieuwe titel: 'Proost op de wetenschap'.

Vanaf januari zal wekelijks op vrijdagmiddag een promovendus of een pas gepromoveerde onderzoeker een korte lezing houden over zijn of haar onderwerp van onderzoek.

De lezingen beginnen om 17:00 en zijn om 18:00 afgelopen. Ter afsluiting van de week maar bovenal als goed begin van het weekend. Wij zorgen, als voorschot op de vrijdagmiddagborrel, dat uw dorst naar kennis gelest wordt.

Aanmelden 

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25