FNWI Collegetour: Het onzichtbare belicht. Van schilderijen tot cellen

In samenwerking met de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica (FNWI), UvA

02dec2015 20.00 - 21.30

Lezing

Licht bestaat in verschillende kleuren. Maar je hebt ook 'onzichtbaar' licht. Hoe kunnen verschillende soorten licht ons helpen om het onzichtbare zichtbaar te maken? Microscopist dr. Erik Manders en scheikundige dr. Moniek Tromp laten zien hoe zij licht in hun onderzoek gebruiken om schijnbaar onzichtbare dingen te bestuderen.

We hebben licht nodig om te kunnen zien: zonder licht is alles donker. Door verschillende soorten licht te gebruiken, zien dingen er anders uit. Zo kun je eigenschappen van een materiaal zichtbaar maken die je met het gewone licht niet waar kunt nemen. In deze lezing zullen microscopist Erik Manders (UvA Swammerdam Instituut for Life Sciences) en scheikundige dr. Moniek Tromp (UvA Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences) uitleggen hoe je dat kunt doen. 
Als voorbeelden zullen ze laten zien hoe de cellen in je lichaam zichtbaar gemaakt kunnen worden door ze enorm te vergroten en daarmee hun functioneren kunnen zien en begrijpen. Ook zullen Manders en Tromp zich richten op schilderijen en proberen hun verouderingsprocessen te volgen met behulp van licht, door de reacties die plaatsvinden te analyseren. Hoe kunnen technologische ontwikkelingen helpen om nog beter te kunnen waarnemen en daarmee een stap vooruit te zetten in de wetenschap? Hoe kunnen we nieuwe ontwikkelingen inzetten om foto’s en filmpjes te maken van allerlei mogelijke materialen en reacties, zoals DNA, maar ook werkende batterijen en katalysatoren?

E.M.M. Manders

Erik Manders

Over de sprekers

Erik Manders (1960) stond 25 jaar geleden tijdens zijn promotie-onderzoek in het Brakenhoff-lab (Universiteit van Amsterdam) aan de wieg van de confocale laser scanning microscoop. Sinds die tijd heeft hij zich verder gespecialiseerd in de ontwikkeling van geavanceerde microscopietechnieken. Hij is nu als universitair hoofddocent verbonden aan het Swammerdam Institute for Life Sciences en het Nikon Centre of Excellence on Super Resolution Microscopy. Op dit moment werkt hij met zijn team aan de ontwikkeling van Re-scan Confocal Microscopy (RCM; zie www.re-scan.nl), een simpele manier om met super-resolutie vergroting naar levende cellen te kijken.

Dr. M. (Moniek) Tromp

Moniek Tromp

Moniek Tromp (1977) werkt vanaf het begin van haar promotie aan de Universiteit Utrecht aan de ontwikkeling van nieuwe spectroscopische technieken, met als doel deze toe te passen in materiaal en katalyse-onderzoek. Na tien jaar in het buitenland gewerkt te hebben is ze sinds eind 2014 terug in Nederland, werkzaam aan het Van t Hoff Institute for Molecular Sciences. Ze heeft begin dit jaar de prestigieuze NWO VIDI beurs binnengehaald, waarmee ze Röntgentechnieken gaat ontwikkelen om zeer snelle katalytische en fotochemische reacties te onderzoeken. Tevens is ze actief binnen batterij- en brandstofcelonderzoek (met grote autobedrijven) en zijn nieuwe projekten op het gebied van kunstconservering met het Rijksmuseum geïnitialiseerd.

FNWI Collegetour 

Onderzoekers van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica presenteren de laatste ontwikkelingen vanuit de bètawereld en laten zich door u interviewen. Dit seizoen staat de reeks in het teken van het International Year of Light.

xx

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25