De vluchtelingencrisis - geesteswetenschappelijke perspectieven

In samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen (UvA)

14sep2015 20.00 - 21.30

Lezing

De vluchtelingencrisis is uitgegroeid tot een van de grootste rampen in de recente geschiedenis. Hoe kan het dat Europa en de rest van de wereld geen antwoord hebben op deze humanitaire crisis? Geesteswetenschappers reageren. Met: Frank van Vree, Rens Bod, Mariwan Kanie, Michiel Leezenberg, Robbert Woltering, Luiza Bialasiewicz, Geert Janssen en Beate Roessler.

Waarom ontvangt het ene land vluchtelingen met open armen en behandelt het andere land ze als paria's? En waar komt de weerzin in Oost-Europa vandaan? Vragen te over, maar de antwoorden zijn toe nog toe ontoereikend. De humaniora kunnen met hun kennis bij uitstek bijdragen aan het debat over de vluchtelingencrisis en de mogelijke oplossingen. Veel verschillende aspecten spelen in deze crisis een rol, zodat een breed-geesteswetenschappelijk perspectief noodzakelijk is. De geesteswetenschappen geven geen kant en klare oplossingen, maar bieden wel historiserende perspectieven en analyses vanuit regiostudies, taal- en cultuurstudies, religiestudies, mediastudies en wijsbegeerte.

Tijdens deze bijeenkomst zullen zes geesteswetenschappers van de UvA ingaan op de achtergronden van de vluchtelingencrisis vanuit hun wetenschappelijke expertise. Tevens zal er ruimte zijn voor debat met het publiek.

Programma

Inleiding: Frank van Vree (decaan Faculteit der Geesteswetenschappen en hoogleraar Mediastudies)

Moderator: Rens Bod (hoogleraar Computationele en Digitale geesteswetenschappen)

Midden-Oosten- en Afrika-perspectief (moderator Rens Bod):  sprekers:

  • Mariwan Kanie (ud Midden-Oosten studies)
  • Michiel Leezenberg (uhd Wijsbegeerte en Islam in de moderne wereld)
  • Robbert Woltering (ud Arabische talen en culturen en directeur Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies)

Aansluitend discussie -- 20 min

Europees perspectief (moderator Frank van Vree), sprekers:

  • Luiza Bialasiewicz (hoogleraar De internationale relaties van de Europese Unie)
  • Geert Janssen (hoogleraar Vroegmoderne geschiedenis)
  • Beate Roessler (hoogleraar Wijsbegeerte, in het bijzonder ethiek en haar geschiedenis)

Aansluitend discussie

Aanmelden 

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25